Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Wij komen op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen
Thema's

Arbeidsovereenkomst: 6 vragen en antwoorden

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever. Hierin zijn allerlei afspraken vastgelegd. Wat staat er precies in de arbeidsovereenkomst en waar moet je op letten als je een arbeidsovereenkomst tekent?

Een arbeidsovereenkomst wordt ook wel dienstverband, contract of dienstbetrekking genoemd.

Cao gaat boven contract

Als er een cao van toepassing is, moet jouw werkgever dat melden. Ook moet hij de cao aan jou kunnen geven. Botsen een cao en arbeidsovereenkomst met elkaar? Dan geldt wat er in de cao staat. Een uitzondering is de minimum-cao. Daarbij mag wel in jouw voordeel worden afgeweken van de cao, maar niet in jouw nadeel. Staat iets niet (duidelijk) in jouw contract maar wel in de cao, dan geldt de cao.

Krijg je een (nieuw) contract?

Zet nooit blind je handtekening!

Lees het blog

Veelgestelde vragen 

 • Wat staat er in mijn arbeidsovereenkomst?

  De werkgever is verplicht om schriftelijk informatie over de arbeidsovereenkomst te geven.

  In een arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

  • Jouw naam en woonplaats en de naam en standplaats van jouw werkgever
  • De plaats waar je jouw werk verricht
  • Jouw functie
  • De omvang van jouw werkzaamheden
  • Jouw salaris
  • De datum waarop je in dienst bent gekomen
  • Welke opzegtermijn geldt voor jou en je werkgever
  • Hoeveel vakantiegeld en vakantiedagen je krijgt
  • Eventueel: 13e maand, proeftijd
  • Hoeveel uur je per dag of per week werkt
  • Afspraken over jouw pensioenregeling
  • Welke cao van toepassing is
 • Wat is het verschil tussen een contract voor bepaalde en onbepaalde tijd?

  Een arbeidsovereenkomst kan van voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.

  Contract voor onbepaalde tijd 

  Een contract voor onbepaalde tijd is een vast contract. Deze overeenkomst stopt als één van beide partijen hem opzegt.

  Contract voor bepaalde tijd 

  Een contract voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract. Je weet dan (ongeveer) wanneer de arbeidsovereenkomst afloopt. Een contract voor bepaalde tijd wordt om verschillende redenen gegeven. Bijvoorbeeld omdat je een functie vervult van iemand die tijdelijk met verlof is of omdat je seizoenswerk doet. Tijdelijke contracten worden steeds gebruikelijker. Je werkgever mag je maximaal 3 (achtereenvolgende) tijdelijke contracten geven. Krijg je daarna nog een 4e contract, dan moet dit een vast contract zijn.

  Lees hier meer over de verschillende contractsoorten

 • Kan ik ook een mondelinge arbeidsovereenkomst hebben?

  Meestal leggen werkgevers en werknemers hun afspraken schriftelijk vast. Toch is dat niet per se nodig om een geldige arbeidsovereenkomst te hebben.

  Je hebt een arbeidsovereenkomst als:

  1. er een gezagsverhouding is tussen jou en je werkgever (hij kan jou opdrachten over het werk geven en de werkinhoud bepalen);
  2. je salaris ontvangt voor het werk;
  3. je het werk persoonlijk uitvoert.

  Het is wel aan te raden om de afspraken met jouw werkgever schriftelijk te laten vastleggen.

 • Aan welke regels moet mijn werkgever zich houden?

  Jouw werkgever is vrij om zelf een arbeidsovereenkomst op te stellen, maar hij moet zich wel aan bepaalde regels houden.

  Deze regels zijn er om jou als werknemer te beschermen.

  De belangrijkste wetten en regels zijn:

  Burgerlijk Wetboek

  Hierin staan algemene regels over zaken als vakantie, ontslag, proeftijd en opzegtermijnen.

  Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

  In deze wet vind je hoe hoog het minimumloon is. Jouw werkgever is verplicht jou minimaal dit bedrag te betalen.

  Arbeidstijdenwet

  In de Arbeidstijdenwet zijn alle regels over werk- en rusttijden opgenomen.

  Arbeidsomstandighedenwet

  Regels ter bescherming van werknemers staan beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

  Wet arbeid en zorg

  Wil je weten op welke verlofregelingen jij recht hebt, dan kun je in deze wet kijken.

  Algemene wet gelijke behandeling

  Deze wet moet discriminatie tegengaan. Er staat bijvoorbeeld in dat er geen onderscheid mag worden gemaakt in arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen of mensen met en zonder handicap. Ook mogen werkgevers geen onderscheid maken tussen mensen die in deeltijd of voltijd werken of tussen mensen met een vast of tijdelijk contract.

 • Kan mijn arbeidsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd?

  Ja, een arbeidsovereenkomst kan stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde termijn.

  Ja, dat kan. Als je een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt, bijvoorbeeld voor 1 jaar, dan eindigt die automatisch na dat jaar. Jouw werkgever hoeft hier niets over te zeggen en je hoeft niet meer op je werk te verschijnen. Maar, als je wel blijft werken en de werkgever zegt daar niets van, dan is de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd voor dezelfde termijn. Je hebt dus weer een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar.

  Heb je tussentijds al meer van dit soort verlengingen gehad waardoor er 3 arbeidsovereenkomsten achter elkaar zijn geweest of voor meer dan 24 maanden achter elkaar, dan heb je een contract voor onbepaalde tijd.
 • Wat betekent een concurrentiebeding in de praktijk?

  Als je een contract tekent met daarin een concurrentiebeding, dan moet je je daaraan houden.

  Het concurrentiebeding kan dan alleen opgeheven worden door de rechter of als jouw (ex-)werkgever ermee instemt.

  Lees hier meer over het concurrentiebeding