Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Een vereniging van mensen die het iets kan schelen
Thema's

Arbeidsongeschikt (WIA)

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, ben je mogelijk arbeidsongeschikt. In dat geval kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sinds 2006 is dit geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De WIA is voor mensen die door ziekte niet of niet volledig kunnen werken. De wet is in de plaats gekomen van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

In tegenstelling tot de oude wet kijkt de WIA niet zo zeer of je arbeidsongeschikt bent, maar staat centraal wat je nog wél kunt. Je arbeidsongeschiktheidpercentage bepaalt welke regeling voor jou geldt. Mensen die al voor de nieuwe wet in de WAO zaten, blijven dat. Zij kunnen wel een strengere herkeuring krijgen.

Dienstverlening voor leden

Weer beter maar je werkgever meld je niet volledig beter?

Meld jouw situatie

arbeidsongeschikt WIA

 • Ik zit in een rolstoel. Moet ik dit in mijn sollicitatiebrief aangeven?

  Nee, dat hoeft niet. Je motivatie staat voorop.

  Schrijf duidelijk op waarom je de functie wilt en waarom deze bij jou past. Ga uit van wat je wel kunt doen. Denk er voordat je solliciteert wel goed over na of je de functie kunt uitvoeren in een rolstoel. Is het antwoord ja, denk dan na over mogelijke beperkingen en hoe je die kunt opvangen. Als je rolstoel dan in het gesprek ter sprake komt, kan je duidelijk aangeven hoe jij dit werk goed kunt doen.

  Kies je er toch voor om in de brief (of een verkennend telefoongesprek) al aan te geven dat je in een rolstoel zit? Geef dan vooral aan waarom je dit werk wilt en kunt doen. Sta niet te lang stil bij de beperkingen. Het gaat om jouw motivatie en jouw kennis en energie. De rolstoel is bijzaak.

 • Ik ben al anderhalf jaar ziek. Hoe gaat het nu verder?

  Als je 1 jaar en 8 maanden ziek bent, roept het UWV je op voor een WIA-keuring.

  Deze keuring wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts bekijkt wat je mogelijkheden zijn om te kunnen werken. Als blijkt uit dat je wel mogelijkheden hebt om te werken en met dat werk minder dan 65% van je oude salaris kunt verdienen, dan wordt een WIA-uitkering toegekend. Heb je vragen over de procedure bij een WIA-keuring of wil je dat iemand van de vakbond met je meegaat, dan is dat mogelijk. 

  Neem contact op met ons >  
 • Ik heb een WIA-uitkering en wil meer gaan werken. Heeft dat invloed?

  Ja, je uitkering is een aanvulling op je inkomen en wordt dus lager.

  Als je een WIA-uitkering ontvangt en je werkt daarnaast ook nog, dan is de uitkering bedoeld om dat deel van je inkomen dat je niet meer zelf kunt verdienen aan te vullen. Als blijkt dat je meer kunt gaan werken, dan wordt verwacht dat je dat doet. Je uitkering zal dan veranderen. Dit geldt ook als je minder kunt werken.

  Neem bij vragen contact met ons op >