Seniorenraad

Wat is de seniorenraad?

In de seniorenraad zitten enthousiaste en gedreven vakbondsleden van CNV Vakmensen die (gedeeltelijk) zijn gepensioneerd. De seniorenraad behartigt de belangen van de senioren en is vertegenwoordigd in de bondsraad, het hoogste democratische orgaan van vakbond CNV Vakmensen.

Wat doet de seniorenraad?

De seniorenraad laat de stem van de oudere leden horen in de vereniging en in politiek Den Haag. De seniorenraad verbindt leden met elkaar en geeft informatie aan de achterban, onder andere via het organiseren van ontmoetingsdagen en informatieve bijeenkomsten over bijvoorbeeld pensioen.

Bestuursplan

De seniorenraad heeft een bestuursplan gemaakt. Daarin staat wat de seniorenraad tot en met 2024 wil bereiken.

Leden seniorenraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Lieuwe van der Meer (voorzitter)
 • Cees van Rijswijk (plv voorzitter)
 • Jan de Landmeter (secretaris)
 • Maarten van Dam (plv secretaris)

Afgevaardigden naar de bondsraad:

 • Harm Jonker
 • Gerrit Klaas
 • Truus Mechelse (plv)
 • Klaas Zantingh (plv)

Afgevaardigden naar de Senioren-Adviesraad CNV Vakcentrale

 • Kees Bel
 • Bert Boersma
 • Arie Maat
 • Paul Stam (plv)
 • Nol Westermann
 • Jan Theunis Wolzak (plv)

De seniorenraad bestaat verder uit:

 • Mannes Agterhuis
 • Wim Agterhuis
 • Peter van Gool
 • Willy Gordijn
 • Wout Kranendonk
 • Jan Langeraar
 • Harry Meijer
 • Binie Niemeijer
 • Peter Otten
 • Thom Wesenaar

Waar houdt de seniorenraad zich mee bezig?

Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Er kan nog veel worden verbeterd aan de inzetbaarheid voor oudere werknemers. CNV Vakmensen wil dat hun vaardigheden, al dan niet met bijscholing, maximaal kunnen worden benut. We proberen waar mogelijk in cao’s prominent afspraken te maken over scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Inkomen van oudere werknemers en gepensioneerden

Oudere werknemers die, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, steeds misgrijpen op de arbeidsmarkt komen soms aan het eind van hun loopbaan in uitkeringen terecht die marginaal zijn. De seniorenraad komt op voor deze ouderen.

Vragen voor de raadsleden

Heb je een vraag of opmerking voor een van de raadsleden? Stuur een email naar: senioren@cnvvakmensen.nl of bel de seniorenlijn van het CNV: 030 - 751 10 02. De raad heeft vanuit CNV Vakmensen een coach: Johan Slok. Hij is te bereiken via 06 53 64 27 13 of j.slok@cnvvakmensen.nl.

De speerpunten Seniorenraad CNV 2023

Voordelen voor senioren

Wat doet CNV Vakmensen voor senioren?