Raad van zelfstandige professionals

Steeds vaker gaan werknemers (gedeeltelijk) aan de slag als zelfstandige. Soms uit vrije keuze, soms gedwongen door omstandigheden. In de vereniging CNV Vakmensen behartigt de raad van zelfstandige professionals de belangen van alle zelfstandigen.

Hart voor de vakbond

In de raad van zelfstandige professionals zitten gemotiveerde leden van CNV Vakmensen die als zelfstandige werken en hart hebben voor de vakbond. Zij houden zich bezig met werkrelaties tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De leden van de raad willen van betekenis zijn voor alle zelfstandigen, of het nu gaat om zelfstandigen in de bouw, in de schoonmaaksector of in de it-branche.

De missie van de raad van zelfstandige professionals

 • denken in mogelijkheden en niet in tegenstellingen als het om contractvormen gaat
 • goed en eerlijk de belangen behartigen van zelfstandigen
 • discussie op gang brengen over de positieve, emancipatoire rol van zelfstandigen op de arbeidsmarkt
 • streven naar een contractvorm-neutrale arbeidsmarkt waar kwaliteit van werk de doorslag geeft, en niet de contractvorm

De raad van zelfstandige professionals is verantwoordelijk voor:

 • vormgeven van vakbondswerk speciaal voor deze groep, waaronder beleid maken en besluiten nemen
 • vestigen van een herkenbaar profiel naar (potentiële) leden
 • leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse beleidscyclus van de bond, met te behalen resultaten
 • organiseren van activiteiten voor zelfstandige professionals
 • bespreken van zaken die tijdens de vergadering van de bondsraad aan de orde zijn, en formuleren van voorstellen voor de bondsraad
 • kiezen van 2 leden en 2 plaatsvervangende leden uit de raad van zelfstandige professionals als (plaatsvervangende) afgevaardigden naar de bondsraad

Wie zitten er in de raad

 • Bert Westra (voorzitter)
 • Ben van Raaij (secretaris)
 • Ad van Koppen (lid bondsraad CNV Vakmensen)
 • Ferdinand Zomerman (lid bondsraad CNV Vakmensen)
 • Roelof Boersma
 • Pieter Beintema
 • Shirley van Groenestein
 • Schalk Bontenbal
 • Jan Ekke Wigboldus
 • Mark Lantrok
 • Peter Rozema

Vragen voor de raad?

Wil jij contact opnemen met de Raad van zelfstandige professionals? Dat kan via de adviseur van de raad, Barbara Bosgoed: b.bosgoed@cnvvakmensen.nl of 06 20 47 18 76

Speerpunten van Raad van Zelfstandige Professionals 2023