Geschiedenis

Het huidige CNV Vakmensen is het resultaat van het samengaan van heel veel rechtsvoorgangers en aanverwante bonden. Gemene deler van veel van die voormalige fusiepartners is het Christelijk Sociaal gedachtegoed. CNV Vakmensen heeft in 125 jaar veel kennis opgebouwd op het gebied van werk en inkomen. Leden profiteren daar nu dagelijks van.

CNV 125 jaar: 'een stukje geschiedenis' (HD)

Eerste voorlopers

In grote lijnen bestaat CNV Vakmensen sinds 2016 uit zes sectoren die elk een eigen historische achtergrond hebben.

Industrie

De oudste voorloper in de industrie is de christelijke textielarbeidersbond Unitas, die op 4 april 1896 in Twente (Hengelo) werd opgericht. Fusies met de metaalbond en de bedrijfsgroepencentrale leidden in 1973 tot de Industriebond CNV.

Voeding

In 1979 ontstond de Voedingsbond CNV als het resultaat van fusies tussen de landarbeidersbond, de bond voor tabaksverwerkers en de bond voor arbeiders in de voedings- en genotmiddelenbedrijven. De bond van tabaksbewerkers, opgericht in 1899, was hiervan de oudste, de landarbeidersbond de grootste.

Vervoer

De eerste voorloper in de vervoersbranche is de PCB, de bond voor spoor- en tramwegpersoneel, die werd opgericht in 1903. De ontwikkelingen in de vervoerssector volgden elkaar in rap tempo op waardoor ook steeds meer nieuwe leden hun weg naar de bond vonden. In 1971 sloot ook de burgerluchtvaart zich aan. Uiteindelijk ontstond de Vervoersbond CNV.

Hout en Bouw

De oudste voorloper van CNV Hout en Bouw is de in 1900 opgerichte bond voor timmerlieden. In 1907 volgde de bouwarbeidersbond, waar zich korte tijd later de in 1901 opgerichte schildersbond bij aansloot. In 1955 ontstond uit de beide bonden de Hout en Bouwbond CNV.

Kunst & Cultuur

De vroegere CNV Kunstenbond - in 1981 ontstaan en sinds 1992 bekend onder deze naam - heeft z’n wortels in de muziek- en zangwereld. Na verloop van tijd verbreedde het vakgebied zich naar podiumkunsten en beeldende kunst. 

Handel & diensten

De eerste voorloper in de handel- en dienstensector is de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden (NVCK&H) die in 1894 werd opgericht. Halverwege de 20e eeuw sluiten ook technici zich aan en gaat de bond zich meer en meer op de dienstensector richten. In 1978 wijzigt de naam in Dienstenbond CNV.

Fusies

In de geschiedenis van het CNV hebben meerdere fusies plaatsgevonden:

  • 1983: de Industriebond CNV en de Voedingsbond CNV fuseerden tot de Industrie- en Voedingsbond CNV.
  • 1998: de Industrie- en Voedingsbond CNV gaat samen met de CNV Vervoersbond. De nieuwe naam werd CNV BedrijvenBond.
  • 2010: fusie van de CNV BedrijvenBond en CNV Hout en Bouw tot CNV Vakmensen.
  • 2011: fusie CNV Vakmensen en CNV Kunstenbond. Die laatste is sindsdien een van de vakgroepen binnen CNV Vakmensen. 

In 2016 gingen CNV Vakmensen en CNV Dienstenbond samen verder. De naam Vakmensen bleef bestaan.