Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de bond.

In de bondsraad zitten in totaal 24 vertegenwoordigers van de zes sectorraden (bouw, dienstverlening, handel, industrie, vervoer, voeding) en de raden voor senioren, anders actieven en zelfstandige professionals.

Taken

De belangrijkste taak van de bondsraad is het vaststellen van het bondsbeleid op hoofdlijnen. Daarbij gaat het onder meer om het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat vormt de basis voor de diverse cao-onderhandelingen.

Bondswerkplan

De bondsraad stelt ook het jaarlijkse bondswerkplan en de bijbehorende begroting vast. Daarnaast bespreekt de raad de actuele sociaal-economische situatie. De bondsraad komt zo'n 4 keer per jaar in vergadering bijeen in Utrecht.