Bondsbestuur

Aan het roer van CNV Vakmensen staat het bondsbestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de bond.

Piet Fortuin - Voorzitter CNV Vakmensen / CNV Vakcentrale

Voorzitter Piet Fortuin (Oldeboorn, december 1958) staat sinds 2016 aan de leiding van CNV Vakmensen. Per 1 januari 2020 heeft hij een dubbelrol: hij is ook voorzitter van de overkoepelende CNV Vakcentrale.

Na een 5 jaar durende loopbaan als onderwijzer in Bedum ging Piet Fortuin op 26-jarige leeftijd werken bij CNV Jongeren en werd in 1988 districtsbestuurder bij de Industrie- & Voedingsbond CNV. In Rotterdam was hij onderhandelaar voor de vakbond in de scheepbouw - bij onder meer de grote werven RDM en Wilton Feijenoord – en bij voedingsmiddelenconcern Unilever. In 1997 verlegde hij het werkterrein weer richting geboortegrond. Hij werd in dat jaar ‘vakgroepbestuurder Metalektro Noord’. Hier was hij verantwoordelijk voor de noordelijke Philips-vestigingen en werd hij geconfronteerd met grote reorganisaties. Tot aan 2012 werkte Piet Fortuin - vanuit kantoor Drachten - in diverse rollen, waaronder die van districtshoofd en secretaris collectieve belangenbehartiging. In 2012 maakte hij de overstap naar Utrecht waar hij vicevoorzitter werd van CNV Vakmensen met de rol van coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid als belangrijke taak. In 2016 volgde de benoeming tot voorzitter van CNV Vakmensen.

Nevenfuncties:

  • Lid dagelijks bestuur en raadslid SER
  • Penningmeester en bestuurslid Stichting van de arbeid
  • Lid bestuur Verband van Katholieke organisaties (VKMO)
  • Lid bestuur Bankraad
  • Lid Raad van advies instituut GAK

Pien Zijlstra - Algemeen secretaris CNV Vakmensen

Pien Zijlstra (1976) is vanaf 2020 als teamhoofd bij CNV Vakmensen verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal regionale teams en onderdeel van het managementteam. Namens CNV Vakmensen is ze lid van de projectgroep ‘Eén CNV’, die begeleiding en uitvoering geeft aan het proces op weg naar één CNV. Ze trad in 2009 als bestuurder in dienst van CNV Dienstenbond, waar ze ook vicevoorzitter was van de OR. Daarvoor was ze onder meer vestigingsmanager bij Secretary Plus.

Semih Eski - Penningmeester CNV Vakmensen

Semih Eski (1989) is sinds 2020 werkzaam als pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen. Hij heeft zitting in vier bedrijfstakpensioenfondsen. Van 2016 tot en met 2020 was hij voorzitter van CNV Jongeren en in die hoedanigheid lid van het (algemeen) bestuur van CNV Vakcentrale. Ook was hij onder meer plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bestuurslid van het PensioenLab.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
  • Lid Raad van Advies Kennisplatform Inclusief Samenleven
  • Lid Raad van Advies Goldschmeding Foundation