What’s Cooking wil eerder verstrekte bonus van 350 euro weer inpikken

Vakbonden sommeren het bedrijf om zich aan de cao te houden

Vleeswarenproducent What’s Cooking (voorheen Ter Beke Groep) maakte eerder dit jaar nog goede sier naar de werknemers, door vooruitlopend op een cao-akkoord voor de vleeswarenindustrie alvast een loonsverhoging en een eenmalige bonus te geven. Nu blijkt dat het bedrijf die bonus van bruto 350 euro weer wil inpikken, door deze te verrekenen met het salaris van de komende maanden. Tot verontwaardiging van de werknemers. De vakbonden (FNV en CNV Vakmensen) hebben het bedrijf nu een sommatie gestuurd, waarin ze eisen dat What’s Cooking zich houdt aan de cao en afziet van deze verrekening.

‘Het sympathieke gebaar dat What’s Cooking in het voorjaar nog richting werknemers maakte, is hiermee in één keer om zeep geholpen. Onbegrijpelijk’, vindt onderhandelaar Peter de Ridder van CNV Vakmensen. ‘Laten we hopen dat de directie verstandig is en het niet op een rechtszaak laat aankomen. Mijn advies: maak snel aan de werknemers duidelijk dat ze die bonus gewoon mogen houden. Dan is de kwestie snel opgelost.’

Loonsverhoging van 4%

Bij de vier Nederlandse vestigingen van What’s Cooking (in Wijchen, Borculo, Ridderkerk, Aalsmeer) werken in totaal zo’n 600 mensen. Zij kregen per 1 maart alvast een loonsverhoging van 4%, in afwachting van de toen nog lopende onderhandelingen over een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie*. Het bedrijf deed dit om de werknemers, in een tijd van hoge inflatie en dure boodschappen, tegemoet te komen. In een memo hierover aan de werknemers schreef het bedrijf destijds dat de tijdelijk verstrekte loonsverhoging dan later zou worden verrekend met de loonsverhoging die in de cao zou worden afgesproken.

Ook een bonus

Naast de loonsverhoging kregen de werknemers in april ook een eenmalige uitkering van bruto 350 euro, naar rato van het dienstverband. Die bonus gold ook voor alle uitzendkrachten. ‘De werknemers mochten ervan uitgaan dat dit een eenmalige bonus was, zonder voorbehoud, vanwege de hoge inflatie. Niemand hield er rekening mee dat ze die bonus later weer zouden moeten terugbetalen. Dus de verbazing was groot toen ze onlangs een memo kregen dat de bonus verrekend zou gaan worden met het salaris van september, oktober en november. Wat ons betreft gaat dat ook niet gebeuren’, zegt De Ridder.

Sommatie aan What’s Cooking

Zowel CNV Vakmensen als FNV hebben What’s Cooking een sommatie gestuurd, waarin ze eisen dat het bedrijf zich houdt aan de cao en dat de eenmalige bonus niet zal worden verrekend met de komende salarissen. ‘De voorgenomen verrekening getuigt niet van goed werkgeverschap’, staat in de sommatie te lezen. Volgens de bondsadvocaten is de verrekening niet redelijk en volgens de cao ook helemaal niet toegestaan: ‘De cao schrijft dwingend voor per welke datum loonsverhogingen moeten worden doorgevoerd en biedt geen ruimte voor verrekening van de eenmalige uitkering met de daarin geregelde loonsverhogingen.’

In de sommatie eisen de bonden dat What’s Cooking vóór 12 september laat weten dat het bedrijf zich volledig houdt aan de cao en dat het afziet van het verrekenen van de bonus.

*Over de nieuwe cao Vleeswarenindustrie

Op 8 juni 2023 bereikten vakbonden en werkgevers uiteindelijk een akkoord over een nieuwe cao. Daarin werden onder meer de volgende loonsverhogingen afgesproken:

  • 4% per 1 maart 2023
  • 5% per 1 augustus 2023
  • 3,25% per 1 maart 2024