Ultimatum aan werkgevers touringcarbranche

Touringcarchauffeurs willen nu eindelijk weleens een goede cao

CNV Vakmensen heeft zojuist een ultimatum gesteld aan de werkgevers in de touringcarbranche. ‘Onze leden hebben het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen’, zegt onderhandelaar Fadua Toufik van CNV Vakmensen. ‘Als de werkgevers niet vóór 19 september om 12.00 uur tegemoetkomen aan onze eisen, voorspel ik een erg onrustige tijd in de touringcarbranche.’

De cao voor de ruim 4.000 werknemers, vooral touringcarchauffeurs, is al eind vorig jaar verlopen. De onderhandelingen zijn ruim een jaar (!) geleden gestart en nog altijd is er geen nieuwe cao. ‘Het duurt allemaal veel te lang. De inflatie breekt alle records en de mensen wachten nog steeds op een fatsoenlijke loonsverhoging en vooral ook op respect voor de chauffeurs’, zegt Toufik.

Eindbod onacceptabel

Het eindbod was voor de CNV-leden onacceptabel. Onder meer vanwege de bijzonder lange looptijd van 4 jaar die de werkgevers willen. In die hele periode zouden de lonen in totaal met 9% omhoog gaan. ‘Gezien de huidige inflatiecijfers is dat totaal onrealistisch’, vindt Toufik. ‘En ook onverstandig, in een tijd van grote personeelstekorten en de werkdruk die dat met zich meebrengt. De werkgevers jagen hiermee werknemers weg naar andere vervoerders die beter betalen, zoals NS of het streekvervoer.’

Betere balans tussen werk en privé

Een belangrijk punt voor de CNV-leden is een betere balans tussen werk en privé, zegt Toufik. ‘Ze vinden hun werk leuk, maar niet ten koste van alles. En het kost nu wel heel veel. We horen van veel chauffeurs dat hun sociale leven lijdt onder het werk. Ook wordt een pauzeregeling voor eendaagse reizen gehanteerd die niet goed te praten is. Van de totale diensttijd wordt van de chauffeur 10 minuten per uur afgesnoept. Er komt een moment dat mensen zeggen: daar hebben we gewoon geen zin meer in, voor dat salaris. En dat moment is misschien dichterbij dan veel werkgevers denken.’

Eisen van CNV Vakmensen

In het ultimatum eist CNV Vakmensen concrete verbeteringen als het gaat om de balans tussen werk en privé. De bond wil onder meer tijdige planningen, waarbij werknemers recht hebben op loondoorbetaling als de werkgever binnen 4 dagen een oproep afzegt. Ook moet er meer aandacht zijn voor fatsoenlijke rusttijden, waarbij werkgevers beter rekening met reistijden en overgangen van late naar vroege diensten. Kortom, eigenlijk gewoon de wet naleven.

Verder wil CNV Vakmensen dat de touringcarbedrijven op meer terreinen goed werkgeverschap laten zien, bijvoorbeeld als het gaat om het vergoeden – ook in tijd – van de benodigde cursussen. En het betalen van de kosten voor het vernieuwen van rijbewijs of paspoort. Ook de eerste wachtdag bij ziekte (waarover werknemers bij ziekte geen loon krijgen doorbetaald) moet vervallen.

CNV Vakmensen wil géén lange looptijd van de cao, zegt Toufik. ‘Een looptijd van vier jaar, zoals de werkgevers willen, vinden we in deze tijd onverantwoord. Gezien alle onzekerheid rond de inflatie willen we een korte looptijd van één jaar. Een loonsverhoging van minimaal 5% per 1 januari van dit jaar vinden we reëel.’

Vanwege de hoge brandstofprijzen wil CNV Vakmensen in de cao ook afspraken maken over een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. In de huidige cao is daar nog niets voor geregeld. ‘Veel chauffeurs maken al jaren de nodige kosten om van hun huis naar de bussenstalling te gaan en weer terug. Het is niet reëel dat ze zelf opdraaien voor die hoge brandstofkosten. We willen een fatsoenlijke reiskostenvergoeding.’

Ultimatum

Het ultimatum loopt af op maandag 19 september om 12.00 uur. Als de werkgevers dan nog niet tegemoet zijn gekomen aan de eisen uit het ultimatum, wil de bond – samen met FNV – acties gaan voorbereiden.