Toch nog akkoord vakbonden en Philips over nieuwe cao

Geen stakingen door last-minute koerswijziging technologieconcern

CNV Vakmensen en andere bonden hebben met Philips overeenstemming bereikt over de inhoud van een nieuwe cao. Een last-minute koerswijziging van het zorgtechnologiebedrijf zorgde ervoor dat stakingen op het laatste moment werden afgewend. CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga is tevreden: ‘Heel goed dat Philips naar de eigen medewerkers luistert. Er ligt nu een mooi resultaat waar bedrijf én personeel mee verder kunnen.’

Kern van de nieuwe cao, die 18 maanden gaat duren, zijn de loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Alle medewerkers krijgen deze maand nog € 1.750 euro (bruto en naar rato van hun dienstverband). Daarnaast zijn er structurele loonsverhogingen afgesproken van tussen de 7 en 10 procent, opgeteld gedurende de gehele looptijd van de cao.

Stakingsdreiging werpt vruchten af

‘Dit resultaat is een stuk beter dan het eindbod van Philips dat er lag’, zegt CNV-onderhandelaar Huizinga. ‘Daarin kwam niemand in 2 jaar boven de 5% loonsverhoging uit. De stakingsdreiging heeft dus zijn vruchten afgeworpen. En terecht. Met het oog op de inflatie zou het oneerlijk zijn geweest medewerkers van Philips na de reorganisatie ook nog eens op te zadelen met een enorme financiële achteruitgang. Daarom ben ik blij dat de directie, ook al was het op het laatste moment, toch naar zijn mensen heeft geluisterd.’

Ondanks apneuproblemen voldoende geld

De problemen met de apneu-apparaten hingen 5 maanden lang als een grijze wolk boven de cao-onderhandelingen. Om die problemen het hoofd te bieden was Philips al bezig met een grootscheepse reorganisatie die in Nederland alleen al 1.900 banen kost. In het verlengde daarvan claimde Philips ook geen geld te hebben voor een fatsoenlijke cao. Maar daar gingen de bonden niet in mee. ‘De personeelsreductie leverde in het eerste kwartaal al een besparing op van ruim 100 miljoen’, zegt Huizinga. ‘Ook het aandeel Philips steeg met 14%, de grootste koerswinst in meer dan 20 jaar. Zelfs topman Roy Jakobs zei alle vertrouwen in de toekomst te hebben. Dan mag je dat best laten doorklinken in de arbeidsvoorwaarden van je medewerkers.’ Maar omdat Philips dat desondanks bleef weigeren, ondernamen de bonden actie. Ze riepen hun leden op deze week op verschillende plekken het werk neer te leggen.

Ook uitbreiding RVU- en andere ontzieregelingen

Dankzij de last-minute handreiking van Philips kwam het zo ver dus niet. Het technologieconcern was naast nieuwe loonvoorstellen, ook bereid de RVU-regeling en andere ontziemaatregelen voor oudere werknemers uit te breiden. Verder is nu met de bonden afgesproken dat de reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog gaan en dat 5 mei voortaan elk jaar een betaalde vrije dag is. Voorstellen om de werknemerspremies voor pensioenen omhoog te laten gaan, heeft Philips laten varen.

Leden mogen het zeggen

‘Al met al een mooie deal’, vindt CNV-bestuurder Arjan Huizinga. ‘Maar het is uiteraard aan de leden om te zeggen of zij dat ook vinden. Zij krijgen tot 24 mei om erover te stemmen. Is de meerderheid voor, dan zetten we als CNV Vakmensen onze handtekening eronder.’