Staking Zeeland Refinery op laatste moment van de baan

Vakbondsleden accepteren vernieuwd cao-eindbod werkgever

Er komen toch geen acties bij Zeeland Refinery. Vakbondsleden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie accepteerden een vernieuwd cao-eindbod van hun werkgever. Daarmee is de nieuwe cao een feit en zijn stakingen van de baan.

Een eerder eindbod van Zeeland Refinery werd twee weken geleden nog weggestemd. Beide bonden stuurden daarop een ultimatum, inclusief actiedreiging, naar de werkgever. Medewerkers lieten ondertussen van zich horen tijdens een door FNV en CNV georganiseerde lunchactie op de parkeerplaats.

Goedkeuring

Daarop besloot de olieraffinaderij zijn eindbod te heroverwegen. Het hernieuwde eindbod lag woensdag 14 februari ter stemming voor bij de vakbondsleden. Zij konden er (net aan) hun goedkeuring aan geven. De voornaamste aanpassing is een verhoging van het percentage in de structurele loonsverhoging.

CNV-onderhandelaar Evert-Jan van de Mheen: ‘Hoewel het loonbod nog steeds een beetje achterblijft bij wat we gewenst hadden, denk ik wel dat dit het maximaal haalbare is. Tijdens de stemming waren leden kritisch, maar gaven ze ook aan belang te hechten aan rust en duidelijkheid.’

FNV-onderhandelaar Elsa van der Kraats: ‘Dat stukje zekerheid heeft voor onze leden de doorslag gegeven. Wel gaan we bij de onderhandelingen voor de volgende cao, die alweer in oktober dit jaar in moet gaan, inzetten op een loonsverhoging waarmee de werknemers alsnog gecompenseerd worden voor de klappen die ze hebben gehad door de hoge inflatie van de afgelopen jaren.’

Met terugwerkende kracht

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober van vorig jaar. De lonen worden vanaf die datum (effectief) met 5,5% verhoogd. Daarnaast worden per 1 april 2024 de lonen met 0,7% verhoogd. Verder zijn er afspraken gemaakt over onder andere verhoging van de reiskostenvergoeding, over overwerk en over een verkenning van verlofsparen.

Op de Zeeland Refinery raffineren Total en Lukoil ruwe olie en stookolie waarvan de eindproducten zoals lpg en kerosine vooral naar het buitenland worden geëxporteerd. Er werken ongeveer 700 mensen waarvan er ruim 400 onder de cao vallen.