Staking dreigt bij OWASE-bedrijven na beroerd eindbod

CNV Vakmensen stelt kunststoffenverwerkers ultimatum

CNV Vakmensen heeft werkgeversvereniging OWASE zojuist een ultimatum gesteld. Het conglomeraat, dat bestaat uit bedrijven die betrokken of gelieerd zijn aan de verwerking van kunststoffen, moet voor maandag 28 november 12.00 uur aan de eisen van de bond voldoen of anders volgen er stakingen.

CNV-onderhandelaar Gerard van Dijk is vooral ontstemd over het beroerde loonbod dat OWASE in petto had voor zijn ongeveer 1.100 medewerkers: 2,5% plus een vast bedrag van € 85 per maand. ‘Dat is echt niet van deze tijd, zwaar onvoldoende. Wij willen minimaal inflatiereparatie.’

Koopkrachtverlies niet nodig

Concreet eist CNV Vakmensen dat de lonen vanaf 1 juli 2022 met 11,5% worden verhoogd. Dus met terugwerkende kracht. Van Dijk: ‘Het is duidelijk dat de inflatie zwaar op de koopkracht van medewerkers drukt. Het loonbod van de werkgevers komt daar nauwelijks aan tegemoet. Dat kan niet de bedoeling zijn.’

En het is ook helemaal niet nodig, vindt de CNV-onderhandelaar. ‘De OWASE-bedrijven draaien uitstekend. “Best year ever”, liet Wavin, deze zomer nog weten. Het zijn de medewerkers die deze resultaten mogelijk maken, daar horen ze wat van terug te zien.

Leeftijdsschalen afschaffen

Naast de loonsverhoging wil Van Dijk ook dat de leeftijdsschalen worden afgeschaft zodat jongeren direct in schaal A of B van het loongebouw terechtkomen. Schalen die volgens de eisen van CNV Vakmensen overigens nog een extra impuls dienen te krijgen, bovenop de 11,5%.

Ouderenregelingen moeten beter

Het gaat de medewerkers bij OWASE niet alleen om loon. Ook op het gebied van ouderenregelingen valt een hoop te verbeteren, vinden ze. Zo kunnen mensen vaak geen gebruikmaken van hun seniorenuren omdat die pas laat beschikbaar komen. Vaak zijn ze al gestopt met werken dan. CNV Vakmensen eist daarom dat medewerkers al vanaf 7 jaar voor hun AOW-leeftijd seniorenuren mogen inzetten.

Bij geen reactie stakingen

Tijdens ledenvergaderingen bleek dat Van Dijk niet de enige was die het eindbod van de werkgevers volstrekt onvoldoende vond. ‘Onze leden bij de OWASE-bedrijven verwezen het unaniem naar de prullenbak’, stelt de CNV-bestuurder. ‘Bovendien zeiden ze bereid te zijn actie te voeren voor een beter resultaat. Dus mocht OWASE ons ultimatum negeren of er onvoldoende op reageren, gaan we over op stakingen.’