Sociaal plan Alliance Healthcare biedt nu een goed vangnet

CNV Vakmensen en CNV Connectief hebben nu goede afspraken kunnen maken met Alliance Healthcare Nederland (AHN). Dat stelt Rick Pellis, bestuurder van CNV Vakmensen. Eind mei kondigde AHN aan dat er honderden banen zouden verdwijnen door een ingrijpende reorganisatie. Pellis: ‘Toen nog zonder een adequaat sociaal plan. Nu hebben we wel een sociaal plan dat de pijn verzacht. Al blijft het verlies van je baan natuurlijk altijd slecht nieuws.’

AHN wil de vestigingen in ’s Hertogenbosch, Meppel en Krimpen a/d IJssel samenvoegen op een nieuwe locatie in Veghel. In het sociaal plan dat nu is overeengekomen staan goede vangnetafspraken, volgens Pellis. ‘Het sociaal plan gaat daarnaast ook gelden voor een grote groep uitzendkrachten en tijdelijke werknemers. Voor hen is afgesproken dat ze na een ‘dienstverband’ van 7 maanden of meer automatisch aanspraak kunnen maken op de vangnetten die bij deze reorganisatie horen. Voor elke medewerker die z’n baan verliest geldt een basistransitievergoeding van 5.000 euro. Ook de laagstbetaalden worden zo eerlijk gecompenseerd voor het plotselinge verlies van baanperspectief.’

Afspraken

Het sociaal plan bevat verder nog een aantal belangrijke afspraken:

  • Voor oudere werknemers geldt een RVU-regeling. Zij kunnen hierdoor eerder dan pensioendatum stoppen met werken zonder reïntegratieverplichting.
  • Voor de betrokken werknemers in Krimpen a/d IJssel vervalt de verplichting dat zij naar Veghel moeten verhuizen. Omdat dit niet langer als ‘passende functie’ wordt gedefinieerd kunnen zij aanspraak op de afspraken in het sociaal plan.
  • Voor mensen die door de reorganisatie wordt verplicht elders een baan te zoeken komt een outplacementbureau (met vergoeding) beschikbaar en een scholingsbudget.

Voorleggen aan de leden

Bestuurder Albert Spieseke van CNV Connectief - betrokken omdat een deel van de AHN-werknemers onder de cao Apotheken valt - stelt: ‘Het hakt erin als werknemers te horen krijgen dat hun werk verplaatst naar 300 kilometer verderop. Na enig aandringen toonde AHC zich bereid om met ons een sociaal plan af te spreken. We hebben afspraken gemaakt over onder andere de transitievergoeding, scholing, outplacement en de mogelijkheid om vlak voor het pensioen te stoppen met werken. Als onderhandelaar ben ik tevreden met het resultaat, maar het zijn natuurlijk de leden die het goed moeten keuren.’

De gemaakte afspraken worden nu voorgelegd aan de leden.