Schalen omhoog in de eierbranche

Cao-akkoord voor 2023 voorziet in flinke loonsprong

Alle loonschalen in de eierbranche gaan komend jaar flink omhoog. Dat hebben vakbonden CNV Vakmensen en RMU met de werkgevers (verenigd in Anevei) afgesproken in de cao voor 2023. Gemiddeld komt de loonstijging uit op 8,7%, de onderste schalen krijgen er zelfs meer dan 10% bij. CNV Vakmensen-onderhandelaar Arie Kasper is vooral met dat laatste tevreden: ‘Heel goed dat de mensen die het minst verdienen er nu het meest op vooruit gaan.’

De nieuwe cao (voluit Cao Groothandel Eieren, Eiproducten en Eiproductenindustrie) gaat per 1 januari in -vanaf dat moment gelden dus ook al de nieuwe loontabellen- en loopt 1 jaar.

Koopkracht handhaven belangrijk

Beide partijen zijn tevreden over dit akkoord. ‘Zowel vakbonden als werkgevers vinden het namelijk belangrijk de koopkracht van de lage en middeninkomens te handhaven’, zegt Arie Kasper. De onderste salarisschalen worden daarom net zoveel verhoogd als het wettelijk minimumloon (10,15%) met een kleine plus vanuit de eierhandel. Bovendien komt de laagste schaal (1) te vervallen. Ook de salarissen buiten het loongebouw gaan omhoog en wel met 5,25%. De gemiddelde loonstijging voor álle medewerkers komt uit op 8,7%.

Pensioenregeling aangepast

Daarnaast wordt ook de pensioenregeling geactualiseerd. De franchise voor de medewerkers wordt niet -zoals gebruikelijk- verhoogd met een bedrag gelijk aan de stijging van de AOW, maar met de helft daarvan. Kasper: ‘Dat is goed nieuws, want hoe lager de franchise hoe groter de pensioenuitkering.’

Andere afspraken

* De vergoeding voor reiskosten gaat omhoog. Over de hele reiskostentabel is een verhoging van 15% afgesproken.
* Het komende halfjaar zal gebruikt worden om een aantal andere zaken zoals generatiepact en duurzame inzetbaarheid te bespreken voor de cao van 2024.