Rabobank-medewerkers krijgen extra loonsverhoging vanwege inflatie

Vakbondsleden tevreden over aanvulling op cao

Werknemers bij de Rabobank krijgen een forse inkomensverbetering tijdens de huidige cao, die nog loopt tot 1 juli 2024. In december krijgen ze al een eenmalige uitkering van 2.500 euro bruto. En in april 2024 – nog tijdens de looptijd van de huidige cao – gaan de lonen extra omhoog met 5,5%. ‘Heel mooi dat we deze extra afspraak nu hebben gemaakt. Vanwege de hoge inflatie is dat ook hard nodig’, zegt onderhandelaar Ellen Jonker van CNV Vakmensen.

De cao voor de circa 28.000 werknemers bij de Rabobank loopt pas op 1 juli 2024 af. ‘Daarin zijn wel loonsverhogingen afgesproken, maar inmiddels is wel duidelijk dat die natuurlijk veel te laag zijn’, zegt Jonker. ‘Gelukkig hebben we de Rabobank ervan kunnen overtuigen dat de lonen, nog voor de cao afloopt, met een flinke sprong omhoog moeten.’

Extra loonsverhoging

Daarom zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao (van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025) naar voren gehaald en zijn er alvast afspraken gemaakt over meer loon en vrije tijd. De huidige cao blijft intussen gewoon staan, met de daarin afgesproken loonsverhogingen (per 1 januari 2024 gaan de lonen bijvoorbeeld nog met 1,75% omhoog). In de nieuwe cao is afgesproken dat de lonen als volgt omhoog gaan:

  • 5,5% per 1 april 2024
  • 4,25% per 1 april 2025
  • een eenmalige uitkering van 2.500 euro bruto in december 2023 voor iedereen die op 1 december 2023 in dienst is (deze uitkering is naar rato van het dienstverband)

Meer verlof

CNV Vakmensen heeft ook de wens voor een 30-urige werkweek op tafel gelegd. Jonker: ‘Zo ver wil de Rabobank op dit moment nog niet gaan, maar de wens van werknemers om meer vrije tijd en een betere balans tussen werk en privé is wel gehoord. We hebben er in ieder geval mee bereikt dat werknemers met ingang van 1 januari extra verlof krijgen, 3/5 van een werkweek.’

Leden reageren tevreden

De leden van de vakbonden hebben positief gereageerd op dit eerste resultaat. De onderhandelingen over andere belangrijke onderwerpen in de nieuwe cao, zoals pensioen en de ontwikkeling van werknemers, krijgen binnenkort een vervolg.