Overnamepartij Crown Van Gelder veegt de cao van tafel

Vakmensen bezorgd over toekomstige positie werknemers papierfabriek

EPAC Technologies, de partij die de failliete papierfabriek Crown Van Gelder overneemt, is niet van plan ook de bedrijfs-cao mee over te nemen. Hierdoor verliezen de medewerkers zeggenschap in hun bedrijf en kunnen vakbonden geen collectieve afspraken meer voor ze maken. CNV-bestuurder Mirjam van Leussen vindt dat een slechte zaak: ‘Dat geeft de nieuwe werkgever de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen.’

In januari werden werknemers en vakbonden overvallen door het plotselinge faillissement van het 126 jaar oude Crown Van Gelder. De papierfabriek uit Velsen-Noord maakte vorig jaar nog winst, maar kon niet langer het hoofd bieden aan de toegenomen kosten van energie en grondstoffen, zo liet het weten. Groot was de opluchting onder het personeel toen bleek dat er geïnteresseerde partijen waren die de fabriek én het personeel wilden overnemen. Gisteren werd bekend dat EPAC Technologies uit de Verenigde Staten definitief de overnemende partij is. Medewerkers kunnen nu hun nieuwe contracten digitaal ondertekenen.

Het personeelshandboek is nog niet eens af

Toch staat CNV Vakmensen niet te juichen. ‘Ondanks onze dringende oproep om ook de huidige cao over te nemen, veegt de nieuwe werkgever die gewoon van tafel’, zegt CNV-bestuurder Mirjam van Leussen. ‘In plaats daarvan komt er een personeelshandboek. Dat is nog niet eens af en toch moeten de medewerkers zich er al aan confirmeren als ze hun nieuwe contract tekenen. Om de mensen binnen te houden heeft de werkgever wel 7% loonsverhoging beloofd. Dat is mooi, maar biedt geen enkele garantie voor de toekomst. Als de directie volgend jaar helemaal geen loonsverhoging wil, verlofregelingen wil aanpassen of andere voorwaarden wil wijzigen, kunnen ze dat eenzijdig beslissen.’

Positie OR is niet gelijk aan die van de vakbond

Uiteraard heeft de OR daar ook een wettelijke positie in, maar die is niet gelijk aan de positie van vakbonden in geval van een cao. Van Leussen: ‘Een OR kan niet onderhandelen zoals een vakbond en ook geen staking uitroepen. Wij zijn compleet onafhankelijk van de werkgever en kunnen daardoor veel vrijer opereren. Wij vinden een goede samenwerking met de OR altijd belangrijk, we kunnen elkaar versterken maar nooit vervangen.’

Het beste voor werknemers is een bedrijf met cao

CNV Vakmensen vreest dat de zeggenschap en inspraak van de werknemers van Crown Van Gelder op de lange termijn op het spel staan. ‘Daarom roepen we de nieuwe werkgever op toch de cao over te nemen en met ons om tafel te gaan voor een nieuwe. EPAC heeft vanaf het begin gezegd het beste voor te hebben met de werknemers van Crown Van Gelder. Het beste voor werknemers is een bedrijf met een cao. Het helpt in ieder geval niet als je de vakbonden buiten de deur houdt.’