‘Geef werknemers lucht én rugdekking’

De nieuwe kabinetsmaatregelen tegen de opleving van het Covid-19-virus leiden onmiskenbaar tot nieuw gedoe. Vooral op raakvlakken van burgers en personeel, bijvoorbeeld in detailhandel en horeca. ‘CNV Vakmensen roept daarom werkgevers op - zeker in deze branches - om de eigen mensen ook een beetje lucht te geven.'

'Én rugdekking!', zo vult bestuurder Jacqueline Twerda meteen aan. 'Want het zijn deze mensen die, figuurlijk gesproken, de klappen weer moeten opvangen.’ Twerda heeft zowel de portefeuille Horeca als Supermarkten in beheer bij CNV Vakmensen.

Twerda erkent direct dat er veel meer sectoren zijn waar werknemers zich schrap zullen moeten zetten tegen onbegrip van de burger. Niet in de laatste plaats alle handhavers. ‘Maar ook 'gewone' werknemers', beklemtoont Jacqueline Twerda. 'Iedereen begrijpt dat het geen pretje is om een hele dag weer een mondkapje op te moeten hebben om klanten te bedienen. Werkgevers moeten daar oog voor hebben en hun eigen mensen, bijvoorbeeld, de gelegenheid moeten bieden even naar achteren te lopen om daar - zonder mondkapje - even op adem te kunnen komen. Letterlijk.’

Extra personeel

Volgens Twerda zou die extra zorg, die de komende periode vergt, zomaar kunnen leiden tot extra personeel. ‘Onder deze nieuwe omstandigheden is het echt niet meer verantwoord dat werknemers in hun eentje een winkel moeten runnen. Al was het maar omdat in sommige gevallen ook van werknemers wordt gevraagd om corona-checks uit te voeren bij klanten. Je kunt maar op een plek tegelijkertijd zijn.’

Rugdekking

Refererend aan eerdere ervaringen in de voorbije twee jaar verlangt CNV Vakmensen van werkgevers ook dat zij rugdekking geven aan hun werknemers. Twerda: ‘Deze mensen zullen toch weer de kop-van-jut zijn in alle gevallen dat klanten níet gevolg willen geven aan kabinetsadviezen en wettelijke eisen. Dan is het nodig dan ze goed geïnstrueerd zijn en kunnen terugvallen op duidelijke reglementen-voor-het-geval-dat.’