Oproep aan KLM: maak stagevergoeding vast onderdeel van nieuwe cao KLM

De stagevergoeding voor mbo-, hbo- en wo-studenten moet een vast onderdeel worden van de nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM. Probeer de Bond (onderdeel van CNV Vakmensen) doet deze oproep vandaag aan KLM, samen met CNV Jongeren en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘KLM wil graag een van de beste werkgevers van Nederland zijn. Een cao-afspraak over een goede stage- en onkostenvergoeding zou een hele mooie stap zijn’, vindt onderhandelaar Souleiman Amallah van CNV Vakmensen.

Probeer de Bond is onlangs samen met de jonge CNV-leden en met het ISO een petitie gestart voor een verplichte stagevergoeding. ‘We willen de positie van stagiairs sterker maken. Het liefst met een wettelijke regeling voor alle stagiairs. Zolang het nog niet wettelijk is geregeld, willen we er in zoveel mogelijk cao’s afspraken over maken. In veel cao’s is hierover nog niets vastgelegd', zegt Amallah.

Bij KLM werken honderden stagiairs op uiteenlopende functies. Afspraken over een stagevergoeding zijn op dit moment vastgelegd in ‘intern beleid’ van KLM, zegt Amallah. ‘KLM wil het via intern beleid regelen, maar daar hebben we dus nu als vakbond geen enkele invloed op. We willen graag inspraak in de hoogte van de stagevergoeding, de onkostenvergoeding en de toeslag bij onregelmatige diensten. Afspraken hierover moeten een vast onderdeel worden van de nieuwe cao. Die afspraken zijn dan meteen ook de basis van een stageovereenkomst.’

Stagevergoeding moet onderdeel worden van de cao

Vandaag doet CNV Vakmensen, bij de start van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het KLM-grondpersoneel, een concreet voorstel aan KLM om de afspraken voor stagiairs voortaan in de cao te gaan regelen. De bond wil de volgende minimale stagevergoedingen:

  • 450 euro bruto per maand voor mbo’ers met een meeloopstage
  • 550 euro bruto per maand voor mbo’ers met een meeloopstage in ploegendienst
  • 650 euro bruto per maand voor hbo’ers
  • 750 euro bruto per maand voor wo’ers

Daarnaast wil de bond ook een redelijke onkostenvergoeding. Op termijn wil de bond de stagevergoedingen voor de verschillende opleidingsniveaus zoveel mogelijk gelijktrekken. De CNV-onderhandelaar heeft namens Probeer de Bond, CNV Jongeren en het ISO vandaag een brief overhandigd aan Michiel van Boven, vice president bij KLM.

Cao-afspraak over stagevergoeding is goed voor KLM

Volgens Jikkie Aalberts, projectleider bij Probeer de Bond (onderdeel van CNV Vakmensen, gericht op jongeren), zou KLM goede sier kunnen maken met een cao-afspraak. ‘Als je graag bij de top-5 van meest aantrekkelijke werkgevers wilt horen, dan heeft een cao-afspraak over een goede stagevergoeding natuurlijk een heel goede uitstraling. KLM wordt daarmee nog aantrekkelijker om stage te lopen en wellicht carrière te maken.’

Meer cao-afspraken nodig

CNV Vakmensen wil graag met meer werkgevers afspraken maken over stagevergoedingen. Amallah: ‘Met een duidelijke cao-afspraak kunnen werkgevers laten zien dat ze stagiairs serieus nemen en ook op een nette manier willen belonen voor de bijdrage die ze leveren. Daarnaast kunnen studenten in een vroege fase kennismaken met de rest van de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf.’

ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hoger onderwijs via haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO zijn 44 (aspirant-)lidorganisaties en 12 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 800.000 studenten vertegenwoordigen.

CNV Jongeren

CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland, met sinds 2003 een projectorganisatie. Met die combinatie komt CNV Jongeren in politiek Den Haag op voor de belangen van jongeren én maken ze directe impact op de werkvloer. Zowel voor het collectief als het individu. Ze werken vanuit meerdere thema’s, waar projecten en werkgroepen aan verbonden zijn.

Probeer de Bond

Probeer de Bond is onderdeel van CNV Vakmensen en komt op voor de rechten van studenten. Ze organiseren evenementen, geven voorlichting en trainingen op onderwijsinstellingen en beantwoorden alle vragen van studenten over werk, stage en salaris.