Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Technische Groothandel

Loonsverhoging, vitaliteitsdagen en ouderenregeling

Vakbonden (CNV, RMU en De Unie) en werkgevers in de technische groothandel hebben na een lange aanloop een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe 2-jarige cao. ‘Mooie punten zijn bijvoorbeeld het generatiepact, waarmee ouderen minder hoeven werken, en de vitaliteitsdagen voor opleiding of zorgverlof’, zegt CNV-onderhandelaar Arie Kasper. ‘De loonsverhoging is ook niet slecht, maar niet helemaal waar we op hadden ingezet. Het is nu aan onze leden om het totaalpakket te waarderen. Stemmen ze ermee in, dan is de nieuwe cao een feit.’

Het onderhandelingsresultaat kwam volgens de CNV-bestuurder bepaald niet zonder slag of stoot tot stand. ‘Al 5 maanden geleden startten we de onderhandelingen en in december lag er een eindbod’, zegt hij. ‘Dat werd niet alleen door onze leden weggestemd, ook de werkgevers zelf besloten het in te trekken. Daarop gingen we opnieuw met werkgeversvereniging WTG in gesprek. Dat leidde tot het iets verbeterde resultaat dat er nu ligt.’

In dat resultaat gaan medewerkers gaan er in twee jaar tijd (1-10-‘23 t/m 30-09-‘25) in totaal 9% op vooruit.

  • per 1 juni 2024: 4% met een minimum van € 140 bij een 40-urige werkweek.
  • per 1 januari 2025: 2,5% met een minimum van € 90 bij een 40-urige werkweek.
  • per 1 juli 2025: 2,5% met een minimum van € 90 bij een 40-urige werkweek.

Bovendien is er op 30 september 2024 een eenmalige uitkering van € 500 (naar rato).

‘De loonontwikkeling komt overeen met vergelijkbare handelssectoren’, vervolgt Kasper. ‘Bovendien gaat de woon-werkvergoeding naar € 0,23 per kilometer.’

Pensioen-in-zicht

Een ander punt waar de CNV-onderhandelaar positief over is, is de pensioen-in-zichtregeling. ‘Daarmee kunnen oudere werknemers 80% werken tegen 90% van hun loon’, zegt hij. ‘Omdat in de cao geen bedrijfstakpensioen is opgenomen, is het aan individuele werkgevers om de pensioenopbouw voor 100% voort te zetten. Cao-partijen doen daar wel een beroep op.’
Verder is in het resultaat vitaliteitsverlof opgenomen. ‘Medewerkers kunnen hier een beroep op doen bij rouw of mantelzorg bijvoorbeeld, maar ook als ze een opleiding willen gaan doen. Ook komt er een vitaliteitsbudget van € 200, dat medewerkers kunnen inzetten voor bijvoorbeeld een abonnement op de sportschool.’

Leden mogen stemmen

Het is aan de leden om over dit resultaat als geheel te stemmen. Daar krijgen ze komende weken de tijd voor.

De Technische Groothandel in Nederland biedt een assortiment van onder andere staal- en metaalproducten voor bouw en industrie maar ook van elektronische en huishoudelijke artikelen voor consumenten. In Nederland zijn er zo’n 1.700 technische groothandels met in totaal ongeveer 40.000 medewerkers.