Meer zekerheid voor duizenden callcenter-medewerkers

Cao is algemeen verbindend verklaard en geldt nu voor iedereen

De cao voor de facilitaire contactcenters (ook wel callcenters) is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het eerst sinds 2010 weer ‘algemeen verbindend verklaard’. ‘Alle bedrijven in de branche moeten zich nu aan de cao gaan houden’, zegt onderhandelaar Roderik Mol van CNV Vakmensen. ‘Voor werknemers in de branche die onder de cao gaan vallen, geldt dat het laagste loon hoger wordt en dat ze recht hebben op een thuiswerkvergoeding.’

De cao voor de facilitaire contactcenters loopt nog tot eind van dit jaar. Ongeveer de helft van de circa 40.000 werknemers in de branche viel al onder de cao, waar grote werkgevers als Teleperformance, Cendris en Webhelp bij zijn aangesloten. Nu de cao algemeen verbindend is verklaard (avv), geldt de cao voor álle werknemers in de branche.

Loon en thuiswerkvergoeding

Mol: ‘Werknemers die tot nu toe buiten de cao vielen, kunnen vanaf nu dus aanspraak maken op de loonsverhogingen die we in de cao hebben afgesproken. Ook hebben ze vanaf nu recht op een thuiswerkvergoeding van maximaal 2,65 euro per dag. Die afspraak geldt ook voor uitzendkrachten.’

Bond kan naleving van cao afdwingen

De algemeen-verbindend-verklaring heeft nog een belangrijk voordeel, zegt Mol: ‘We kunnen er nu in de hele branche op toezien dat de cao goed wordt nageleefd. Als werknemers daar vragen over hebben of het idee hebben dat ze niet volgens de cao worden betaald, kunnen ze dat laten weten via het CNV-meldpunt. Dan kunnen we daar samen met hen actie op ondernemen.’