Loonsverhoging van 2,5% voor taxichauffeurs

Er is een nieuwe cao in zicht voor de ruim 25.000 taxichauffeurs in Nederland. De lonen gaan per 1 januari 2022 omhoog met 2,5%. De vakbonden hebben hierover afspraken gemaakt werkgeversorganisatie KNV.

De huidige cao loopt eind dit jaar af. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. Naast de loonsverhoging zijn ook afspraken gemaakt over de zogenaamde ‘verloonde tijd’, zegt onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo van CNV Vakmensen. ‘Taxichauffeurs hebben tijdens ritten vaak te maken met onderbrekingen. Dan speelt altijd de vraag welke tijd wel en niet wordt uitbetaald. We hebben de regeling nu vereenvoudigd, zodat niet alle onderbrekingen tijdens ritten voor rekening van de chauffeur komen.’

Beter controleren

Verder is met de werkgevers afgesproken dat er een nieuw systeem komt voor de maandelijkse loonbetaling. In dat digitale loonportaal worden dan de begin- en eindtijden ingevoerd. Di Giacomo Russo: ‘Dat heeft een groot voordeel, want dat maakt het veel makkelijker om te controleren of gewerkte uren ook netjes worden uitbetaald.’

Leden

CNV Vakmensen legt het cao-resultaat komende weken voor aan de leden.