Lefier wil ‘onbetrouwbare’ CNV Vakmensen en FNV buitenspel zetten

Woningcorporatie kaapt sociaal plan

Het overleg met Lefier over een sociaal plan is uitgelopen op een bittere teleurstelling. Hoewel er al overeenstemming was, krabbelde de woningcorporatie terug toen de teksten op papier werden gezet. Lefier kaapte het overleg vervolgens en ging ermee naar de OR in de hoop euro’s goedkoper uit te zijn. ‘Onze leden zijn boos en teleurgesteld tegelijk’, zegt CNV-onderhandelaar Emiel Peper. FNV-onderhandelaar Sabine de Vriend vult aan: ‘Het credo van Lefier voor deze reorganisatie is: samen het verschil maken voor een betere buurt. Maar ondertussen laten ze medewerkers in de kou staan.’

Het sociaal plan heeft als doel de gevolgen te verzachten die het nieuwe ondernemingsplan van de woningcorporatie met zich meebrengt. Waarschijnlijk zullen als gevolg daarvan 10 tot 15 mensen de komende tijd op straat komen te staan. Het verschil van mening gaat over de maximering van de ontslagvergoeding van € 84.000. Waar de bonden vinden dat daar nog een correctiefactor op moet worden toegepast, is het genoemde bedrag voor Lefier de uiterste grens. ‘Dat betekent dat sommige mensen tienduizenden euro’s’ minder krijgen dan wat we in eerste instantie hadden afgesproken’, zegt Peper.

Vrijbrief

Niet zozeer het verschil van mening over de maximering, als wel de manier waarop Lefier de vakbonden nu probeert buitenspel te zetten, zit CNV en FNV dwars. De Vriend: ‘Ze noemen ons onbetrouwbaar. Daarmee vinden ze dat ze een vrijbrief hebben om met de OR over een goedkoper sociaal plan te onderhandelen.’ Peper: ‘Waarschijnlijk hebben ze de Raad van Commissarissen een kostenbedrag genoemd dat ze eigenlijk niet kunnen waarmaken.’

Onverenigbaar?

De OR heeft vlak na de breuk beide partijen gevraagd weer aan tafel te komen. Beide vakbonden hebben daar positief op gereageerd, maar kregen later te horen dat de partijen onverenigbaar waren. ‘Dat kan alleen maar betekenen dat Lefier niet aan tafel wil met ons. Door ons vervolgens onbetrouwbaar te noemen, vinden ze dat ze genoeg grond te hebben om met de OR door te onderhandelen’, zegt De Vriend.

Geminacht

Inmiddels hebben de bonden overleg gehad met hun achterban bij de woningcorporatie. Leden zijn bezorgd, bang, boos, teleurgesteld. Ze voelen zich weggezet als kleine kinderen, geminacht door de bestuurder van Lefier en verraden door de ondernemingsraad. De bonden roepen Lefier op zijn starre houding los te laten en weer met hen aan tafel te komen. ‘We hebben het hier over trouwe medewerkers die soms al tientallen jaren in dienst zijn. Die verdienen een respectvolle omgang’, aldus beide onderhandelaars.