Forse extra loonsverhoging voor alle schoonmakers

Vakbonden maken afspraak over aanvulling op de lopende cao

Er komt een forse extra loonsverhoging voor alle schoonmakers in Nederland (in totaal zo’n 120.000). Het gaat om een aanvulling op de nog lopende cao, waarover vakbonden een akkoord hebben bereikt met werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland. ‘De lonen voor schoonmakers gaan komende tijd in een aantal stappen omhoog met in totaal 12%. Een heel mooi resultaat en ook heel hard nodig’, zegt onderhandelaar Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen. ‘We krijgen dagelijks signalen van mensen die nu nauwelijks rond kunnen komen.’

De cao voor de schoonmaak loopt eigenlijk nog tot 1 juli volgend jaar. ‘De loonsverhogingen die we in de cao hadden afgesproken, zijn inmiddels ingehaald door een torenhoge inflatie die niemand had kunnen voorzien’, zegt Kampherbeek. ‘Daarnaast speelt dit jaar een forse verhoging van het wettelijk minimumloon. Heel mooi natuurlijk, maar het gevolg is dat schoonmakers inmiddels nog maar net boven het minimumloon verdienen. Wij willen dat schoonmakers ruim boven het minimumloon blijven verdienen, zodat het vak aantrekkelijk blijft. Al sinds september vorig jaar hameren we er daarom bij de werkgevers op dat een aanvulling op de cao hard nodig is. Deze week hebben die gesprekken tot een doorbraak geleid, ook dankzij een petitie die schoonmakers afgelopen weken massaal hebben ondertekend.’

Nieuwe afspraak: lonen gaan in stappen omhoog met 12%

Volgens de huidige cao zouden de schoonmakers nu nog één keer een loonsverhoging gaan krijgen: 1,5% per 1 april 2024. Daar gaat nu een dikke streep doorheen. In plaats daarvan gaan de lonen in een aantal stappen omhoog met in totaal 12%. Dat ziet er als volgt uit:

  • 3,5% per 1 november 2023
  • 3% per 1 januari 2024
  • 5,5% per 30 juni 2024

De laagste trede (trede 0) verdwijnt vanaf 1 januari 2024 uit de cao. Schoonmakers beginnen minimaal bij trede 1.

Er komt een loyaliteitsbonus

Ervaren schoonmakers zijn voor werkgevers belangrijk. Kampherbeek: Als je lang in de schoonmaak werkt, mag daar best een beloning tegenover staan. Zeker gezien het huidige personeelstekort. We hebben nu met de werkgevers afgesproken dat er nog dit jaar duidelijkheid komt over een ‘loyaliteitsbonus’. Hoe die regeling er precies uit komt te zien, gaan we nog met de werkgevers uitwerken. Maar de toezegging dat die bonus er echt komt, hebben we alvast binnen.’

Weekendtoeslag voor hotelschoonmakers komt weer terug

De vakbonden willen ook de weekendtoeslag voor hotelschoonmakers weer terug in de cao. Kampherbeek: ‘Jaren geleden is die afspraak uit de cao verdwenen. Daar waren we absoluut niet gelukkig mee. Het werk in de hotelschoonmaak is zwaar en gaat ook de hele week door. Voor weekendwerk hoort daar gewoon een toeslag bij. We zijn blij dat die weekendtoeslag ook weer terugkomt. We weten nog niet precies hoe en wanneer, dat gaan we dit jaar nog met de werkgevers uitwerken.’