‘Deze pil gaan we niet slikken’

Ontslaggolf aangekondigd bij Alliance Healthcare

Een doffe dreun in Meppel. Dat is volgens CNV Vakmensen-bestuurder Rick Pellis het rechtstreeks effect van de reorganisatieplannen van Alliance Healthcare Nederland (AHN). Hij en zijn collega Albert Spieseke van CNV Connectief zijn betrokken bij de ledengroepen die worden getroffen door de plannen van Alliance Healthcare.

AHN wil drie locaties in Nederland samenvoegen tot één, in Veghel. Pellis: ‘Maar daardoor verdwijnen tussen nu en medio 2024 pakweg 200 banen in Meppel en 41 Krimpen a/d IJssel. En daar tegenover staat slechts een magere compensatie. Een bittere pil die we niet gaan slikken. Onze leden hebben dat vanavond nadrukkelijk aangegeven.’

AHN wil vestigingen in ’s Hertogenbosch, Meppel en Krimpen a/d IJssel samenvoegen op een nieuwe locatie in Veghel.

Rick Pellis: ‘Werknemers is weliswaar een aanbod gedaan om te verhuizen, maar dat is voor de mensen in Meppel toch al gauw te ver. Maar minstens zo vreemd is dat AHN vooralsnog alles buiten de vakbonden om heeft opgezet. De indruk is bij de werknemers dat de bonden willens en wetens buiten de deur zijn gehouden, al twee jaar lang. Terwijl ze toch wettelijk verplicht zijn tot informatieverstrekking vóóraf. Er is een deal gesloten met de ondernemingsraad voordat de vakbonden werden geïnformeerd, zo lijkt het nu.’

Albert Spieseke van CNV Connectief vertegenwoordigt de medewerkers die vallen onder de cao Apotheken, waarvan er ook een aantal in Meppel werken.

Volgens Pellis rammelen de voorwaarden die AHN rondom de voorgenomen reorganisatie presenteert. ‘Er is geen sprake van een degelijk sociaal plan, maar slechts een regeling die met de ondernemingsraad is afgesproken. Concrete piketpalen als een reële ontslagvergoeding, opzegtermijnen, vrijwillig vertrekregelingen en dergelijke ontbreken, óf zijn veel te mager. Een doorgaans lang dienstverband vereist gewoon een serieuze compensatie als de werkgever ineens andere plannen ontplooit. Hoog tijd dat Alliance Healthcare Nederland met ons als vakbonden om de tafel gaat om daarover afspraken te maken.’

Echt sociaal plan

Pellis en Spieseke willen dat er een ferm sociaal plan komt ter vervanging van het huidige sociaal kader dat met de ondernemingsraad is afgesproken tot en met 2024. Spieseke: ‘De directie wil dat kader gewoon gebruiken, maar er valt volgens ons nogal wat op af te dingen op dat sociaal kader. Al was het maar omdat het niet is overeengekomen met een formeel onafhankelijke partij. Wat wij als vakbond nu eenmaal zijn en een ondernemingsraad niet.’