‘Scholen moeten extra scherp zijn op voorwaarden voor veilig vervoer van schoolkinderen’

Bonden sturen waarschuwende brief aan scholen en medezeggenschapsorganen

Scholen en ondernemingsraden zouden bij het boeken van een touringcarbus extra eisen moeten stellen aan veilig vervoer van schoolkinderen. ‘We maken ons zorgen over het grote personeelstekort en de hoge werkdruk in de sector. Dit kan gevolgen hebben voor een veilig vervoer van de schoolkinderen. Dit is wel een zaak voor scholen om nu heel scherp te zijn op’, vindt onderhandelaar Fadua Toufik van CNV Vakmensen.

De vakbonden (CNV Vakmensen en FNV Tour) sturen hierover een brief aan alle basisscholen en medezeggenschapsorganen in Nederland. Aanleiding zijn de zorgen die de bonden hebben over de situatie in de touringcarbranche. Toufik: ‘De touringcarchauffeurs hebben al sinds 2020 geen loonsverhoging meer gehad. Ze zitten al ruim 10 maanden zonder nieuwe cao en het lukt met de werkgevers maar niet om een nieuwe cao af te spreken. Door het lage loon en de hoge werkdruk gaan veel chauffeurs – hoewel ze het werk zelf vaak ontzettend leuk vinden – toch op zoek naar ander werk. Met als gevolg: een nijpend personeelstekort en een nog hogere werkdruk. We zien dat (wettelijke) rustpauzes worden overgeslagen, waarmee ook de veiligheid van de chauffeurs en alle passagiers direct in het geding komt. En daar maken we ons echt zorgen over.’

Scholen hebben invloed op veilig vervoer

In de brief wijzen de vakbonden de scholen erop dat ze zelf invloed hebben op een veilig vervoer, door bij het opvragen van offertes een aantal eisen te stellen. Scholen kunnen aan touringcarbedrijven bijvoorbeeld vragen:

  • hoe lang de chauffeur al voor hen werkt
  • of de chauffeur in het bezit is van een VOG
  • of het bedrijf kan verzekeren dat de chauffeur voorafgaand aan het uitstapje voldoende rust heeft gehad
  • of het bedrijf kan verzekeren dat de chauffeur alle uren ook krijgt uitbetaald

Toufik: ‘Dat laatste lijkt misschien een open deur, maar in de touringcarbranche zijn de arbeidsvoorwaarden ronduit bedroevend. Chauffeurs zijn geregeld 15 uur per dag aan het werk, krijgen daarvoor 12 uur betaald en zijn met een beetje geluk de volgende dag vrij of deels vrij.’

Oplossing ligt binnen handbereik: een betere cao

Volgens de CNV-onderhandelaar ligt de oplossing eigenlijk binnen handbereik: een veel betere cao. ‘We hebben het eens uitgerekend: 1 euro extra per reiziger per rit zou voldoende zijn om alle voorstellen van de vakbonden te financieren. Dat zou betekenen: meer personeel, een lagere werkdruk en een betere veiligheid. Dat zou de sector aantrekkelijker maken en het personeelstekort kunnen verminderen. Maar dat doen de werkgevers niet. Intussen gebruiken ze wel het tekort aan chauffeurs en de hogere brandstofkosten wel als argument aan klanten om de tarieven fors te verhogen – waar dus niets van naar de chauffeurs gaat.’

Extra vragen stellen bij offertes

De vakbonden sporen de scholen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig vervoer van schoolkinderen. Toufik: ‘Door bij offertes extra vragen te stellen, kunnen de scholen laten zien dat veilig vervoer voor hen voorop staat én steunen ze tegelijkertijd de chauffeurs in hun strijd voor een betere cao.’

Eisen van CNV Vakmensen

De cao voor de touringcarbranche (officieel ‘Besloten Busvervoer) geldt voor zo’n 4.000 werknemers. CNV Vakmensen vraagt in de nieuwe cao concreet:

  • Een salarisverhoging die de inflatie corrigeert.
  • Concrete verbeteringen als het gaat om de balans tussen werk en privé. De bond wil onder meer tijdige planningen, waarbij werknemers recht hebben op loondoorbetaling als de werkgever binnen 4 dagen een oproep afzegt. Ook moet er meer aandacht zijn voor fatsoenlijke rusttijden, waarbij werkgevers beter rekening moeten houden met reistijden en overgangen van late naar vroege diensten. Kortom, eigenlijk gewoon de wet naleven.
  • Goed werkgeverschap laten zien, bijvoorbeeld als het gaat om het vergoeden – ook in tijd – van de benodigde cursussen. En het betalen van de kosten voor het vernieuwen van rijbewijs of paspoort. Ook de eerste wachtdag bij ziekte (waarover werknemers bij ziekte geen loon krijgen doorbetaald) moet vervallen.
  • Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. In de huidige cao is daar nog niets voor geregeld, waardoor chauffeurs nu zelf opdraaien voor de reiskosten naar de bussenstalling en weer terug.