CNV stelt woningcorporaties ultimatum; acties dreigen

Bonden willen koopkrachtherstel in plaats van achterhaald verhaal

CNV Vakmensen ziet niks in het eindbod van de woningcorporaties in aanloop naar een nieuwe Cao Woondiensten en heeft werkgeversvereniging Aedes zojuist een ultimatum gesteld. Komen ze voor volgende week vrijdag (24-11) niet met een positieve reactie op de eisen van de bonden, dan volgen er acties. ‘We willen koopkrachtherstel voor alle medewerkers’, zegt Robbim Heins van CNV. ‘En geen achterhaald verhaal over de referentiemarkt.’

In het ultimatum eist CNV Vakmensen onder andere een loonsverhoging van €83,- bruto per maand plus 11%. ‘In de afgelopen 2 jaar met grote inflatie hebben corporatiemedewerkers in totaal maar 5,4% loonsverhoging gehad’, legt Heins uit. ‘Zij hebben daardoor fors aan koopkracht ingeboet. Daarom eisen we nu flinke compensatie. Bovendien willen we dat een deel van de loonsverhoging uit een vast bedrag bestaat. Daarmee help je de laagste loonschalen het meest. Dat zijn de mensen die het hardst getroffen zijn door de prijsstijgingen.’

Aedes neemt werknemers niet serieus

Tot grote verontwaardiging van de bonden weigert Aedes echter het herstel van koopkracht serieus te nemen. ‘Ze kijken liever naar de loonontwikkeling in de referentiemarkt’, zegt de CNV-bestuurder. ‘Zo komen zij in hun eindbod uit op 8% en geen vast bedrag. Ze willen daarnaast wel iets doen in de eindejaarsuitkeringen, maar alleen als de mensen die nog niet hebben. Daar schieten veel medewerkers dus niks mee op. Verder houdt Aedes vast aan het aanpassingsbedrag dat standaard in mindering wordt gebracht op de structurele loonsverhoging. Dit achterhaalde verhaal gaat er bij onze leden niet in.’

Petitie was ook al een waarschuwing

Het ultimatum is niet de eerste waarschuwing van de medewerkers aan hun werkgevers. Meer dan 9.000 mensen hebben vorige maand al in een petitie laten weten dat investeren in medewerkers, investeren in de toekomst is. ‘Het stuit ze tegen de borst dat de corporaties het altijd hebben over hun maatschappelijk kapitaal’, zegt Heins. ‘Ik spreek liever over hun maatschappelijke opgave om te investeren in menselijk kapitaal, namelijk de werknemers.’

Vaste stagevergoeding

Los van het loon zijn er nog een aantal eisen waar de corporaties van de bonden aan tegemoet moeten komen. Zo wil CNV Vakmensen dat stagiairs voortaan een vaste stagevergoeding krijgen van €672,- per maand. Ook eist de bond dat de generatiepactregeling wordt uitgebreid én een vast onderdeel van de cao wordt. Daarnaast wil het CNV dat 5 mei voortaan een vaste vrije dag is.

Leden zijn ondubbelzinnig

Door een eindbod op tafel te leggen koos Aedes er volgens Heins echter voor om niet verder te onderhandelen. ‘Daarmee doen ze geen recht aan alle werknemers in de sector’, zegt hij. ‘De uitkomst van onze ledenraadpleging was dan ook ondubbelzinnig. Een overgrote meerderheid was tegen het eindbod en vóór het voeren van actie.’

De Cao Woondiensten is van toepassing op de mensen die werken voor woningcorporaties. Ze richten zich op het bouwen, beheren en verhuren van sociale woningen. Er werken ongeveer 28.000 mensen in de sector.