CNV hoopt op doorstart Friese Bakkerij Van der Kloet

‘Medewerkers na faillissementsaanvraag in grote onzekerheid’

Vakbond CNV hoopt op een doorstart voor de Friese Bakkerij Van der Kloet. Deze week vroeg de onderneming faillissement aan en werden de ongeveer 80 werknemers geïnformeerd over de situatie. CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek maakt zich zorgen over hen. ‘Zij belanden nu in een periode van grote onzekerheid.’

Hoewel de directie aangeeft mogelijkheden te zien voor een doorstart, biedt dat de medewerkers nog geen enkele garantie. ‘De mensen weten niet waar ze aan toe zijn’, zegt Kampherbeek. ‘De winkels blijven voorlopig open, maar voor hoelang? En is er nog plek voor ze na een eventuele doorstart? Uiteraard zullen we de medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen en zullen we ze begeleiden van werk naar werk met behulp van onze Regionale Mobiliteitsteams als dat nodig is. Maar eerst zullen ze deze klap moeten verwerken.’

Geen vakantiegeld

Het faillissement kwam voor Kampherbeek niet helemaal meer als een verrassing, toen hij afgelopen periode signalen ontving dat veel medewerkers geen vakantiegeld hadden ontvangen. ‘Dat is vaak een van de eerste tekenen dat het niet goed gaat met een bedrijf’, zegt hij.
Waar het UWV garant staat voor eventueel achterstallig loon, vakantiegeld en vakantiedagen (tot 1 jaar terug), weet Kampherbeek ook dat veel werknemers nog vrije tijd tegoed hebben via de tijd-voor-tijdregeling. ‘Of ze daar -ook na een eventuele doorstart- nog iets van terugzien, gaan we nu uitzoeken’, zegt hij. ‘Hopelijk kunnen wij ook snel met de curator in gesprek.’

5 eigen winkels en een bakkerij

Van der Kloet heeft een centrale bakkerij in Franeker en 5 eigen winkels in Franeker, St. Annaparochie, Leeuwarden (2) en Dronrijp. Naast de eigen winkels worden er supermarkten op Vlieland, Terschelling en Ameland bevoorraad. Dat geldt ook voor enkele horecabedrijven en zorginstellingen in de regio op de vaste wal. Wat het faillissement betekent voor de onlangs overgenomen Groningse tak (Bakkerij Beukeveld) die een aparte entiteit is, is voor CNV nog onduidelijk.