Cao-resultaat voor werknemers van ProRail

Lonen gaan minimaal 4,2% omhoog, meer aandacht voor gevolgen PTSS

De circa 5.000 werknemers bij ProRail hebben zicht op een nieuwe cao, meldt CNV-onderhandelaar Jerry Piqué. 'We zijn het eens geworden over een nieuwe eenjarige cao, waarin de lonen met minimaal 4,2% omhoog gaan. Door de bodem van 260 euro bruto per maand gaan de laagstbetaalden er procentueel het meest op vooruit. Ook komt er meer aandacht voor de risico's en de gevolgen van PTSS. Er ligt een cao-resultaat waar we tevreden mee kunnen zijn.'

Het cao-resultaat - waarover de vakbondsleden nog hun mening kunnen geven - betreft een eenjarige cao, van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025. De lonen gaan per 1 juli 2024 als volgt omhoog:

  • + 4,2%, met een ondergrens van 260 euro bruto per maand (voor een fulltimer)
  • + 800 euro bruto als eenmalige uitkering (voor een fulltimer)

Piqué: 'Die ondergrens van 260 euro per maand is belangrijk voor werknemers in de lagere schalen. Zij gaan er procentueel extra op vooruit.'

De vergoedingen voor het werken op onregelmatige tijden gaan per 1 juli 2024 omhoog met 5%.

Meer aandacht voor gevolgen PTSS

CNV heeft tijdens de cao-onderhandelingen ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en de begeleiding van werknemers door ProRail. Piqué: 'Dit speelt met name bij de afdeling Incidentenbestrijding. De werknemers van die afdeling houden zich bezig met incidenten op het spoor. Denk aan ongelukken, gestrande treinen, koperdiefstal, spoorlopers. Onlangs hebben ze er nog een zware taak bij gekregen: het verzamelen van overblijfselen van slachtoffers langs het spoor. Wat ze allemaal in hun werk meemaken kan veel impact hebben, ook privé. ProRail heeft daar zeker al wel aandacht voor, maar we denken dat er meer nodig is. Werknemers die vanwege hun werk extra risico lopen op PTSS of nu met die diagnose thuis zitten, verdienen alle steun en begeleiding van hun werkgever. We gaan in kaart brengen hoe ProRail het nu heeft geregeld en wat er beter kan.'

Veel aandacht voor inclusieve arbeidsvoorwaarden

In de nieuwe cao is veel aandacht voor inclusieve afspraken. Of zoals het in het cao-resultaat wordt omschreven: 'gelijkwaardige voorwaarden voor alle medewerkers en al hun aanwezige verscheidenheid'. Een paar voorbeelden:

  • Ongeacht de gezinssamenstelling en ongeacht of het een eigen, pleeg- of adoptiekind betreft krijgen ouders bij het verwelkomen van een kind in het gezin gelijke verlofrechten. ProRail vult de wettelijke verlofrechten voor adoptieverlof en geboorteverlof aan met een aantal extra weken, afhankelijk van de situatie.
  • Een werknemer die van genderidentiteit wil veranderen krijgt tijdens die traject gedurende een periode van 10 jaar in totaal maximaal 24 weken betaald verlof.
  • Vanaf 1 januari 2025 kunnen medewerkers maximaal 2 christelijke feestdagen inruilen voor een andere religieuze of culturele (feest)dag naar keuze.

Andere afspraken: fiets leasen, studieschuld aflossen

In de cao zijn ook een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Werknemers kunnen bijvoorbeeld tegen gunstige voorwaarden een fiets leasen. Werknemers met een studieschuld kunnen - tijdens hun dienstverband bij ProRail - hun Individueel Keuze Budget (IKB) gebruiken om maximaal 1.500 euro af te lossen.

Ledenraadpleging

CNV legt het cao-resultaat komende tijd voor aan de leden.