Cao-resultaat voor werknemers Open Teelten

Lonen stijgen in de loop van dit jaar met 8%

CNV Vakmensen heeft met de werkgevers in de Open Teelten een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De cao geldt voor zo’n 30.000 werknemers in vaste dienst en indirect voor nog eens 7.500 inleenkrachten. Het gaat om werknemers die in de ‘volle grond’ werken: in de akkerbouw, de tuinbouw, groente- en fruitteelt, bloembollenteelt en bij boomkwekerijen.

Het gaat om een cao van 16 maanden (van 1 maart 2023 tot 1 juli 2024). ‘In de loop van dit jaar krijgen de werknemers er in totaal 8% bij. Gezien de situatie in de sector, waarbij sommige bedrijven veel gevolgen ondervinden van de oorlog in Oekraïne, is het een redelijke loonsverhoging. We leggen dit positief voor aan onze leden’, vindt CNV-onderhandelaar Henry Stroek.

Loon en huisvesting

De lonen gaan dit jaar in 2 stappen omhoog: 5% per 1 maart en nog eens 3% per 31 december. Daarnaast is afgesproken dat de kosten voor huisvesting – bij huisvesting via de werkgever – op maximaal 20% van het wettelijk minimumloon blijven staan.

Reiskostenvergoeding

In de cao is geregeld dat de reiskostenvergoeding automatisch meestijgt met de consumentenprijsindex. Concreet betekent dit dat de bedragen voor de reiskostenvergoeding met ingang van 1 januari 2023 met 8,1% zijn verhoogd. Stroek: ‘We raden werknemers aan om te checken of ze die hogere reiskostenvergoeding nu inderdaad ook krijgen.’

Leden mogen stemmen

CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat nu positief voor aan de leden.