Cao-resultaat voor ruim 20.000 werknemers bij NS

Hogere lonen, meer invloed op roosters, onderzoek naar combi-functies

De ruim 20.000 werknemers bij NS krijgen weer een nieuwe cao. Dinsdagochtend in alle vroegte hebben de bonden hierover een onderhandelingsresultaat bereikt met NS. ‘Naast een loonsverhoging die vooral voor de laagste schalen goed uitpakt, zijn we vooral tevreden dat werknemers bij NS meer regie en afwisseling gaan krijgen in het werk. Ze krijgen meer invloed op hun rooster én er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van combi-functies’, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen.

De nieuwe cao geldt voor 14 maanden: van 1 januari 2024 tot 1 maart 2025. De lonen gaan per 1 januari 2024 omhoog met 4%, met een bodem van 240 euro bruto per maand. Wiersinga: ‘Dat betekent dat de werknemers in lagere schalen er procentueel extra op vooruitgaan. De gemiddelde loonsverhoging komt daarmee uit op 6,6%.’

Werknemers krijgen meer invloed op hun rooster

CNV Vakmensen heeft tijdens de onderhandelingen aandacht gevraagd voor de behoefte bij werknemers om meer invloed te hebben op hun rooster. ‘Eerdere proeven bij een van de NS-onderdelen zijn positief verlopen’, zegt Wiersinga. ‘In de cao hebben we daarom nu afgesproken dat er meer mogelijkheden komen voor ‘roosteren op maat’. Er komt meer ruimte voor maatwerk, rekening houdend met de wensen van werknemers. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vaste vrije dagen, langere of kortere diensten en werken in de nacht of in de weekenden.’

Onderzoek naar mogelijkheden voor combi-functies

NS gaat op verzoek van CNV Vakmensen serieus werk maken van de mogelijkheden voor combifuncties. Wiersinga: ‘Combifuncties zorgen voor variatie en kunnen het werken bij NS aantrekkelijker maken. Het zorgt ook voor meer flexibiliteit in de organisatie. NS gaat nu onderzoeken waar dit mogelijk is en vervolgens ook stimuleren en faciliteren.’

Perspectief voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten die gedurende langere tijd bij NS werken, krijgen perspectief op een vaste baan. NS heeft toegezegd dat uitzendkrachten die anderhalf jaar onafgebroken bij het spoorbedrijf hebben gewerkt, recht hebben op een vast contract.

Minder nachtdiensten voor oudere werknemers

In de cao is nu ook vastgelegd dat oudere werknemers vaker de mogelijkheid krijgen om een vrijstelling te krijgen van nachtdiensten. Wiersinga: ‘We willen graag dat werknemers het werk volhouden en op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. Nachtdiensten kunnen slopend zijn, zeker als je wat ouder bent. Afhankelijk van het NS-onderdeel en de leeftijd hebben nu afspraken gemaakt over vrijstellingen.’

Cao-resultaat wordt voorgelegd aan CNV-leden

De leden van CNV Vakmensen krijgen het volledige cao-resultaat toegestuurd en kunnen er daarna hun mening over geven.