Cao-resultaat voor de zuivel, acties opgeschort

Lonen gaan met 11,65% omhoog in een cao voor 15 maanden

De vakbonden hebben met de zuivelwerkgevers alsnog afspraken kunnen maken over een nieuwe cao. ‘Nieuwe stakingsacties in de zuivel zijn voorlopig niet meer aan de orde’, zegt onderhandelaar Henk Jongsma van CNV Vakmensen. ‘We gaan dit cao-resultaat positief aan onze leden voorleggen.’

Het gaat om een cao voor 15 maanden, van 1 januari 2023 tot 1 april 2024. De lonen gaan in die periode omhoog met in totaal 11,65%, als volgt verdeeld:

  • 8% per 1 januari 2023 (dus met terugwerkende kracht)
  • 2,65% per 1 januari 2024
  • Daarnaast gaan per 1 januari 2024 de salarissen (en salarisschalen) met nog eens 1% omhoog, ter compensatie van het vervallen van het duurzame-inzetbaarheidsbudget.

Beter dan het eerdere eindbod van de werkgevers

Volgens Jongsma is het cao-resultaat een stuk beter dan het eindbod dat de zuivelwerkgevers eerder deden en dat door de werknemers was afgewezen. ‘We hebben nu ook afspraken kunnen maken over een hogere consignatievergoeding en een betere regeling voor oudere werknemers om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat zijn belangrijke verbeteringen waar we tevreden over zijn.’

Volgens de CNV-onderhandelaar is het betere resultaat mede te danken aan de stakingsacties op meerdere locaties in de afgelopen weken. ‘We waren nieuwe acties aan het voorbereiden, maar gelukkig hebben de werkgevers het niet zover laten komen.’

Over de cao Zuivel

De cao Zuivelindustrie (kortweg cao Zuivel) geldt voor zo’n 12.000 werknemers bij 13 verschillende werkgevers, verspreid over in totaal 40 locaties. Bekende werkgevers zijn FrieslandCampina, Arla Foods, Royal A-ware en Vreugdenhil Dairy Foods. De cao is op 1 januari 2023 verlopen.