Cao-resultaat in kalkzandsteen/cellenbetonsector: +4%

Dit zijn serieuze verbeteringen van wat eerder op tafel lag. Daarom leggen we het nu behaalde onderhandelingsresultaat positief voor aan onze leden. Dat stelt onderhandelaar Willem Timmer van CNV Vakmensen. Voor de kalkzandsteenindustrie en de cellenbetonproducenten kwam er deze week bijna een eenjarige cao uit de bus met 4% loonsverhoging per 1 januari dit jaar en diverse andere forse verbeteringen. Bijna, want de leden moeten nog akkoord gaan.

Nadat eerdere onderhandelingen geen akkoord opleverden, omdat de vakbondsleden ‘nee’ zeiden tegen hetgeen werkgevers boden, kwam er deze week ineens vaart in de onderhandelingen. Willem Timmer van CNV Vakmensen; ‘Het loonbod ging met een half procent omhoog. Met deze inflatiecijfers is dat een belangrijk gegeven natuurlijk.’

Minstens zo tevreden zijn de vakbondsonderhandelaars over de nieuwe afspraken over beloning van onregelmatig werk. Timmer: ‘Voorheen kregen mensen dan een percentage van hun loon uitgekeerd. Maar dit had als uitwerking dat oudere werknemers (met hogere lonen) méér kregen voor een consignatiedienst dan hun jongere collega’s.’

Willem Timmer vult aan: ‘Het voorstel om hier de cao aan te passen kwam rechtsreeks van de leden. Het resultaat is een veel eerlijker beloningsbeleid voor werk op feestdagen of in weekenden. Nu krijgen ze voor een weekenddag bijvoorbeeld allemaal tenminste 75 euro als ze ‘in de wacht’ zitten. En méér als die dienst twee dagen duurt.’

De onderhandelaars kregen ook een verbetering van de reiskostenvergoeding op tafel. Voortaan geldt een maximum van 60 km (retour) dat werknemers mogen declareren met 19 cent per kilometer woon/werkverkeer. ‘Met de hoge brandstofprijzen van dit moment tikt het allemaal flink aan. Deze afspraak voorkomt dat het je geld kóst om naar het werk te gaan.’

Een principeakkoord over deze nieuwe cao bleek nog niet mogelijk, volgens Timmer. ‘We wilden ook afspraken maken over duurzaam inzetbaarheid van werknemers. Daar kwamen we nog niet uit. Wel is overeen gekomen daar in een zogenoemde paritaire werkgroep plannen voor uit te werken in dit najaar. In een volgende cao zou dit dan wel tot concrete afspraken moeten leiden.’