Cao-overleg Openbaar Vervoer gestrand

CNV bespreekt situatie met kaderleden

De onderhandelingen over een nieuwe cao Openbaar Vervoer (13.000 werknemers) zijn vannacht gestrand. ‘Het was een allerlaatste poging om eruit te komen, dat hebben we vooraf ook duidelijk aan de werkgevers laten weten. Het is bijzonder spijtig dat dit niet is gelukt’, zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen.

De cao in het Openbaar Vervoer is op 1 januari verlopen. Sinds 9 december hebben de vakbonden (FNV en CNV Vakmensen) meerdere keren met werkgeversorganisatie VWOV onderhandeld over een nieuwe cao. Chikhi: ‘Naast een stevige loonsverhoging wilden we daarbij ook afspraken maken over een betere ouderenregeling en het aanpakken van de hoge werkdruk. Over en weer hebben we voorstellen gedaan, maar we konden de kloof maar niet overbruggen. Dat betekent dat we zijn uitonderhandeld. Met onze kaderleden bespreken we vandaag hoe we nu verder gaan.’

CNV stuurt eerst nog een ultimatum

CNV Vakmensen roept de leden, anders dan FNV, nog niet meteen op tot acties deze week. Chikhi: ‘We zullen de werkgevers eerst formeel nog een ultimatum stellen met al onze eisen. Als ze daaraan niet willen voldoen, gaan we vanaf dat moment onze leden oproepen om in actie te komen en gaan we samen met FNV acties organiseren.’

Bij de concessies waar de regionale treinen onder vallen, komen CNV-leden overigens deze week al wel in actie. Die vallen namelijk onder een andere cao (cao Multimodaal Vervoer, het gecombineerde vervoer van bussen en treinen), waar de cao-onderhandelingen al eerder zijn gestrand.

Gesprek ligt voorlopig stil

CNV Vakmensen betreurt de situatie. Sinds de start van de onderhandelingen, op 9 december, is meerdere keren langdurig onderhandeld. Chikhi: ‘In een brief aan de werkgevers hebben we duidelijk aangegeven wat er wat ons betreft nodig is om tot een nieuwe cao te komen. We hebben ook aangegeven dat – als we op 17 januari niet tot een resultaat zouden komen – we uitonderhandeld zijn. Dat is nu helaas de situatie. Er zijn genoeg problemen die we met elkaar moeten zien op te lossen, maar dat gesprek ligt nu voorlopig stil. Neem de bijzonder hoge werkdruk. Uit een enquête die we vorig najaar hielden blijkt dat maar liefst 3 op de 4 werknemers daaronder lijdt. Het is echt een groot probleem. En daar kunnen we alleen wat aan doen als we elkaar kunnen vinden in een goede cao.’

Reactie CNV Vakmensen

In de onderstaande brief lees je de reactie van CNV Vakmensen.