Boos over halsstarrige houding Signify inzake thuiswerken

‘Signify verwart oude met nieuwe standaard’

Signify - voorheen Philips - verwart de oude standaard met de nieuwe, afgesproken standaard. Dat verwijt maakt bestuurder Arjan Huizinga van CNV Vakmensen Signify, een significante onderneming met 2.350 mensen in dienst. ‘Nota bene, tussen werkgever en vakbonden zijn hierover afspraken gemaakt.'

'Maar al acht maanden lang doet Signify alsof die niet bestaan.’ Het probleem? Een verantwoorde mix tussen thuiswerken en ‘op de zaak’ staat Signify niet toe. Huizinga: ‘Iedereen wordt verplicht naar de zaak te komen. Onbestaanbaar.’

Nieuwe standaard

De CNV Vakmensen-bestuurder haakt daarbij aan op de afspraak die al in de cao per maart 2021 is gemaakt: ‘Toen hebben werkgever en vakbonden met elkaar afgesproken dat we een beleid opzetten voor verantwoord thuis/op de zaak werken. In evenwicht met gezondheid en productienormen. Maar Signify heeft sindsdien niets gedaan waaruit wij kunnen opmaken dat zij serieus met die afspraak omgaat. Telkens geeft overleg geen resultaat of geeft Siginify aan niet voorop te willen lopen met het kiezen van een aanpak. Wel verplicht het bedrijf de werknemers voor de volledige arbeidsduur op kantoor aanwezig te zijn. Signify blijft volharden in het ‘oude normaal’, terwijl de afspraak is een nieuwe standaard met elkaar overeen te komen.’

Volgens Huizinga is in de afgelopen twee pandemische jaren gebleken dat werknemers heel goed in staat zijn hun arbeid voor een groot deel vanuit huis te verrichten. ‘Ook uit CNV-onderzoek blijkt dat 90% van de thuiswerkende werknemers dat na de coronacrisis wil blijven doen. Bovendien zegt driekwart daarvan thuis productiever te zijn.’

Eigen vlees

Huizinga meent dat Signify met deze houding in eigen vlees snijdt. ‘Werknemers neigen om te zien naar een baan elders. En dat perspectief lonkt vanwege de krappe arbeidsmarkt waardoor al gauw betere arbeidsvoorwaarden kunnen worden afgesproken.’ Hij nam dan ook hoogst verbaasd kennis van de Signify-mededeling op 16 maart dat het kantoor weer de standaardwerkplek voor alle collega’s.

Benzine

Volgens hem leiden de sterk gestegen brandstofprijzen bovendien tot extra ellende. ‘Gemiddeld is een automobilist op dit moment jaarlijks 300 euro meer kwijt aan noodzakelijke ritten. Een compensatie daarvoor van deze werkgever valt niet te verwachten. Wie dus wel in de auto moet stappen om naar het werk te gaan, legt daar voorlopig zwaar op toe’, aldus Arjan Huizinga. ‘Bij Signify steekt dit extra omdat per 1 januari 2022 ook al de belastingvrije reiskostenvergoeding voor thuiswerkdagen verviel. Ook daarvoor kwam geen compensatie Dus voor de werknemer in veel gevallen extra dubbele kosten.’

Geen cao

Huizinga heeft Siginify dringend verzocht op korte termijn tot een ander en beter inzicht te komen. ‘Dit voorjaar starten de cao-onderhandelingen. Zonder vooraf consensus op dit onderwerp leiden die tot niets. In elk geval geen handtekening namens CNV Vakmensen.’