Amsterdamse locatie verffabriek PPG vanaf donderdag 2 dagen plat

Stakers hebben belangrijke boodschap voor internationale vicepresident

Medewerkers van verffabrikant PPG Coatings op de locatie Amsterdam leggen vanaf donderdagochtend 25 mei 06.00 uur het werk 2 dagen neer. Ze zijn boos omdat ze in de nieuwe cao te weinig terugzien van de goede resultaten die het bedrijf boekt. Saillant detail: uitgerekend deze ochtend brengt de internationale vicepresident van de Europa/Azië-divisie een bezoek aan de locaties in en rond Amsterdam. ‘Die kan meteen kennis nemen van de onvrede van de mensen hier en die overbrengen naar de Raad van Bestuur in Amerika’, zegt CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah.’

Het is niet de eerste staking van medewerkers van PPG Coatings, bekend van merken als Sigma, Histor en Rambo. Vorige week legden medewerkers op de locaties Tiel en Uithoorn al hun werk tijdelijk neer. Deze week kwam daar Den Bosch bij en nu dus ook Amsterdam.

Werknemers willen koopkracht behouden

De onvrede komt voort uit de mislukte cao-onderhandelingen. PPG biedt gemiddeld 7% loonsverhoging, maar de vakbonden willen het dubbele. ‘De aandeelhouders worden goed bedeeld’, licht CNV-onderhandelaar Amallah toe. ‘Hun winst per aandeel steeg met zo’n 35%. Dan is het niet gek dat de medewerkers ook wat willen terugzien van de winst die PPG maakt. Op zijn minst willen ze hun koopkracht behouden. De fabrikant heeft er geld zat voor. Maar met 7% gaat dat niet lukken.’

Boodschap voor vicepresident

Het steekt de CNV-onderhandelaar dat er afgelopen dagen wel veel tijd en geld is gestoken in externen voor het schoonmaken en oppoetsen van de locatie Amsterdam, terwijl er voor de medewerkers zo weinig aandacht is. ‘Kosten noch moeite worden gespaard om de internationale vicepresident koninklijk te kunnen ontvangen’, zegt hij. ‘Maar voor de medewerkers is er weinig oog. Daarom zullen zij hem ontvangen met een lege werkvloer. Dat is meteen een belangrijke boodschap voor hem: overtuig je Nederlandse directie van het nut van een fatsoenlijke loonsverhoging voor je medewerkers. Zij zullen PPG op hun beurt belonen met hun inzet en proberen de winst op peil te houden.’

Rug tegen de muur

Amallah vindt het spijtig dat het zover heeft moeten komen. ‘Maar veel leden hebben het gevoel dat ze nu met de rug tegen de muur staan en dus wel gedwongen worden om actie te voeren. Ze zijn vastberaden, omdat ze bij andere bedrijven zien dat actievoeren loont.’ PPG Coatings telt in Nederland zo’n 1.000 werknemers. Volgens Amallah wordt er door de staking vanuit Nederland niks geproduceerd voor de nationale en internationale markt.