Alsnog onderhandelingsresultaat over cao voor grondmedewerkers KLM

‘Actiedreiging leidde tot fatsoenlijke loonsverhoging’

De actiedreiging onder het grondpersoneel van KLM lijkt voorbij. Vandaag heeft KLM een eindbod gedaan voor een nieuwe cao, dat door CNV Vakmensen als onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden. Daarin is o.a. een loonsverhoging opgenomen die overeenkomt met de eisen van het CNV. ‘Het woord is nu aan onze leden’, zegt Souleiman Amallah van CNV Vakmensen. ‘Als zij er ook mee instemmen, zijn acties definitief van de baan.’

Afgesproken is dat de lonen per 1 september met €135 euro worden verhoogd (naar rato dienstverband), op 1 oktober met 6% en op 1 juli 2024 nog eens met 3%. Mocht de inflatie over heel 2024 echter hoger uitvallen dan 3%, dan worden de lonen op 1 januari 2025 nog eens verhoogd met maximaal 2%. In januari 2024 wordt een eenmalige uitkering gedaan van 500 euro. De cao loopt tot en met 28 februari 2025.

Ook afspraken voor ouderen en over zware functies

Ook is er een 80-90-100 regeling afgesproken voor werknemers vanaf 60 jaar die maximaal 5 jaar voor hun pensioen zitten. Zij kunnen voor 90% van hun salaris 80% gaan werken en 100% pensioen opbouwen. Medewerkers in zware functies kunnen zelfs al 8 jaar voor hun AOW-datum gebruikmaken van deze regeling. Bovendien wordt het makkelijker voor ze om helemaal vervroegd uit te treden (RVU).
Ook is afgesproken de 5-jaarscontracten af te schaffen. In plaats daarvan kunnen medewerkers nu na 1 jaar doorstromen naar een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk aan te pakken en zwaar werk te verlichten.

Zonder actiebereide leden niet gelukt

CNV-onderhandelaar Amallah is tevreden over al deze afspraken. Maar hij weet ook dat het zonder alle leden die bereid waren actie te voeren niet was gelukt. ‘Door voor zichzelf en voor elkaar op te komen, krijgen ze nu een loonsverhoging die recht doet aan hun inzet voor KLM’, zegt hij. ‘Ik ben blij dat de werkgever met dit resultaat ook eindelijk haar waardering voor hen laat zien.’

Lange tijd onder het nulpunt

Daarmee lijkt de kou tussen KLM en de grondmedewerkers uit de lucht. Maar daar zag het lange tijd niet naar uit. Dat de temperatuur deze zomer zelfs tot onder nul daalde, kwam volgens Amallah omdat KLM lange tijd de hand op de knip hield. ‘Pas toen we als bonden wegliepen uit het overleg en een ultimatum stelden, drong het tot de directie door dat het de medewerkers ernst was en dat ze niet langer achter de inflatie aan wensten te lopen’, zegt hij. ‘Afgelopen woensdag, vlak voor het verlopen van de deadline, kwam KLM daarom alsnog met een uitnodiging om weer aan tafel te komen, waarbij zij extra toezeggingen zou doen. Gisteren en vandaag hebben we daar verder over onderhandeld en dat leidde uiteindelijk tot dit fatsoenlijke resultaat.’

Leden mogen stemmen

Het laatste woord is nu aan de leden. Zij krijgen een paar weken om over het resultaat te stemmen. Zijn ze het ermee eens, dan is er een nieuwe cao. ‘Zo niet, dan zouden er toch nog acties kunnen volgen’, aldus Amallah. ‘Maar dat verwacht ik niet.’