Alle pijlen op herstel van koopkracht in nieuwe cao Bouw

‘Onacceptabel dat 29% onvoldoende inkomen heeft om rond te komen’

Wat CNV Vakmensen betreft vormt koopkrachtherstel straks dé pijler onder de nieuwe cao Bouw en Infra. De onderhandelingen daarover beginnen vandaag, donderdag 5 oktober. ‘29% van de medewerkers geeft aan op dit moment onvoldoende inkomen te hebben om normaal rond te komen', zegt CNV-onderhandelaar Gijs Lokhorst. ‘Dat is onacceptabel. We hebben een inhaalslag te maken. Daarom willen we dat de lonen in de nieuwe cao met 8% én €100 euro omhooggaan.’

De huidige cao voor werknemers in de bouw- en infrasector loopt tot en met 31 december en moet dus worden vernieuwd. De eerste onderhandelingsronde is vandaag. ‘De afgelopen periode hebben we uitgevraagd wat de verwachtingen van de medewerkers zijn over hun nieuwe cao’, zegt Lokhorst. ‘De ontwikkeling van de inflatie blijkt een diepe krater te hebben geslagen in hun koopkracht. Daar moeten we wat aan doen.’

Aantrekkelijk blijven als sector

Wat CNV Vakmensen betreft worden de lonen daarom met €100 per maand en 8% verhoogd. ‘Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt in de bouw’, zegt de CNV-bestuurder. ‘Dat geeft wel aan hoe zorgwekkend de situatie op het moment is. Door een deel van de verhoging in een vast bedrag uit te keren, willen we met name de laagste loonschalen ondersteunen. Als CNV vinden wij het belangrijk dat de mensen die dat het hardste nodig hebben, het meest worden geholpen.’
De CNV-bestuurder wijst ook op het belang van een flinke loonsverhoging voor de sector zelf: ‘Uit onze uitvraag bleek dat 43% van de medewerkers overweegt van baan te veranderen. En er is al sprake van krapte in de bouw. Dan is het belangrijker dan ooit om als sector aantrekkelijk te blijven voor werknemers.’

RVU ook voor UTA-medewerkers

Wat verder uit het onderzoek van CNV blijkt, is dat 48% van de werknemers niet verwacht op een normale manier de AOW te halen. ‘Ook dat is zorgwekkend’, zegt Lokhorst. ‘In de cao staat gelukkig al een RVU-regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken. Maar die is gericht op de bouwvakkers. Wat ons betreft wordt de regeling ook breed toegankelijk voor UTA-medewerkers. Zeg maar het niet bouwend personeel in de sector. Sowieso lopen UTA-medewerkers ondanks allerlei beloften nog achter qua arbeidsvoorwaarden, blijkt uit onderzoek van Berenschot. Daarom willen we de komende cao aangrijpen om dat zoveel mogelijk recht te trekken.’

Digi-vaardigheden verbeteren

Ten slotte noemt de CNV-bestuurder het belang van ontwikkeling van werknemers. ‘Het blijkt dat veel medewerkers op digitaal gebied moeite hebben om mee te komen met de maatschappij. Als CNV zien we hoe belangrijk het is dat ze dat wel kunnen. Daarom willen we dat de werkgevers komende cao vouchers beschikbaar stellen waarmee medewerkers hun digi-vaardigheden kunnen verbeteren.’

CNV Vakmensen heeft zijn voorstellen voor een nieuwe cao vandaag, donderdag 5 oktober, aan de werkgevers overhandigd.

Onder de cao Bouw en Infra vallen ongeveer 115.000 medewerkers.