Akkoord bereikt over cao dierentuinen

‘Groei ondanks krimp bezoekersaantallen’

‘Deze cao biedt de medewerkers in de dierentuinen een groei van 4% in de lonen terwijl de bezoekersaantallen enorm tegenvielen. Met dat resultaat durfde ik vandaag wel terug naar mijn leden. Ik verwacht dat zij er ook voor zullen tekenen.’

Dat stelt onderhandelaar Willem Kruithof van CNV Vakmensen over het vandaag bereikte akkoord met de werkgevers in deze Leisure-cao, zoals de cao dierentuinen formeel heet.

Een eerder eindpunt in de onderhandelingen sneefde nog vanwege de uitgestelde loonsverhoging. Kruithof: ‘CNV Vakmensen heeft de loonsverhoging vooruit weten te halen van 1 april naar 1 januari van dit jaar. Dus de lonen worden met terugwerkende kracht verhoogd. Dat telt in deze sector. Werkgevers wilden aanvankelijk pas een loonstijging als het hoogseizoen begint (1 april).’

Tegenvallers

Volgens hem hebben werkgevers met succes gevolg gegeven aan hun eigen streven om een aantrekkelijke werkgever te worden/blijven. ‘Want werkgevers stelden terecht dat de bezoekersaantallen enorm tegenvielen de voorbije jaren – uiteraard om herkenbare redenen. Feesten en partijen werden óók al niet georganiseerd in de parken. En tegelijkertijd kijken de directies tegen gestegen energiekosten en duurdere bouwmaterialen aan. Die laatste zijn toch onontbeerlijk omdat een park continue in staat van onderhoud verkeert.’

Loonvloer

De nu afgesproken cao bestrijkt twee jaar. De algemene loonstijging bedraagt 4% en tenminste 100 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De onderste loonschalen krijgen minstens het wettelijk minimumloon ‘en met deze loonvloer van 100 soms een substantiële loonsverhoging’, volgens Willem Kruithof.

Tussen CNV Vakmensen en werkgevers is verder bestendigd dat ook in deze cao-periode 1% van de loonsom beschikbaar komt voor opleiding en scholing van de medewerkers. Kruithof: ‘Dat budget kan voor kennisvergroting binnen de sector worden gebruikt maar ook voor desnoods een nieuwe job daarbuiten.’

De looptijd van de Leisure-cao is 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden. Die stemmen op 22 maart over het nu bereikte resultaat.