ABN AMRO houdt in cao-eindbod geen rekening met hoge inflatie

CNV Vakmensen geeft negatief stemadvies aan leden

ABN AMRO heeft een eindbod gepresenteerd voor een nieuwe cao. Maar heel vrolijk zullen de circa 17.000 bankmedewerkers daar niet van worden, verwacht onderhandelaar Aletta Bulsink van CNV Vakmensen. ‘De loonsverhoging die ABN AMRO nu biedt, doet geen recht aan de acute gevolgen van de hoge inflatie waar mensen nu mee te maken hebben. Hun koopkracht holt achteruit. We leggen het dan ook negatief voor aan onze leden.’

De cao-onderhandelingen eindigden gisteren in een deceptie, zegt Bulsink. ‘De bank kwam na lang onderhandelen met een eindbod. En dan ben je uitgepraat. Heel teleurstellend. Het eindbod komt op geen enkele manier tegemoet aan de petitie die ruim 4.000 werknemers hebben ondertekend, waarin ze hebben gevraagd om een loonsverhoging die tegemoetkomt aan de hoge inflatie.’

Eindbod van ABN AMRO

Het eindbod van ABN AMRO betreft een cao van twee jaar, van 1 juli 2022 tot 1 juli 2024. De bank biedt:

  • per 1 juli 2022 een loonsverhoging die voor iedereen hetzelfde is: 111 euro bruto per maand (op fulltime basis, voor parttimers naar rato)
  • per 1 juli 2023 een loonsverhoging van 3%

Koopkracht holt achteruit

De verhoging van de lonen in 2022 met een vast bedrag voor iedereen is op zichzelf op dit moment ‘een sympathieke afspraak’, vindt Bulsink, omdat mensen met lagere inkomens nu hardst worden getroffen door de hoge inflatie. ‘Dus we kunnen ons wel vinden in een vast bedrag voor iedereen, maar dan moet het wel gaan om een substantieel hoger bedrag. Als we nu omrekenen wat dit voor de grootste groep werknemers betekent, komen we voor hen uit op een loonsverhoging van tussen 1,8% tot 3,3%. Leg dat eens langs de inflatiecijfers. Mensen knallen er dit jaar zo’n 7% in koopkracht op achteruit. Dat is onacceptabel.’

Wat te doen bij blijvend hoge inflatie?

De loonsverhoging van 3% die de bank halverwege 2023 biedt, zou weleens veel te weinig kunnen blijken. ‘Het zijn erg onzekere tijden. Het is volstrekt onduidelijk wat de inflatie volgend jaar gaat doen’, zegt Bulsink. ‘Veel economen houden er rekening mee dat die nog weleens een tijdlang hoog kan blijven. Vanwege deze bijzondere omstandigheden hebben we daarom als CNV gepleit voor een ‘inflatieventiel’. Zodat we de pijn eerlijk verdelen als de inflatie hoog blijft. Dat risico mag niet helemaal bij de werknemers worden gelegd. Helaas wilde de bank daar niet in meegaan. Dat is bijzonder pijnlijk om te constateren. We begrijpen niet hoe de bank aan de ene kant steeds weer de inzet van werknemers prijst, maar het tegelijkertijd acceptabel vindt dat zij 7% minder te besteden hebben.’

Wat wilde CNV Vakmensen?

CNV Vakmensen had tijdens de onderhandelingen ook ingezet op een tweejarige cao, maar wel met andere bedragen én met een inflatieventiel:

  • per 1 juli 2022 een loonsverhoging 1,5% plus maandelijks 125 euro bruto
  • per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 3% plus 500 euro bruto (in 12 maandelijkse termijnen)
  • per 1 januari 2024 een loonsverhoging van 3%

Daarnaast had de bond – los van de loonsverhoging - nog andere voorstellen, bijvoorbeeld om van 5 mei voortaan een doorbetaalde vrije dag te maken en om de thuiswerk- en reiskostenvergoeding te verhogen. Maar die voorstellen wees ABN AMRO allemaal af.

Negatief stemadvies

CNV Vakmensen legt het eindbod de komende weken voor aan de leden, met een negatief stemadvies.