Rechtshulp bij geschillen over consumentenkoop

Het zal je maar gebeuren. Je koopt een badkamer maar na een maand is de badkamer nog steeds niet geleverd. Dit overkwam Mario. Lees zijn verhaal.

Badkamer gekocht maar niet geleverd

Mario heeft eind juli een badkamer gekocht bij de Badkamerspecialist. Het aankoopbedrag van € 6.550, - heeft hij gelijk betaald. De badkamer zou binnen 1 maand geleverd en gemonteerd worden. Maar helaas, na veel telefoontjes, e-mails en bezoekjes aan de winkel heeft Mario nog steeds geen badkamer en wil hij afzien van de koop.

Mario is gelukkig lid van CNV Vakmensen en heeft een CNV Gezinsrechtshulpverzekering. Zij adviseren hem om eerst, ondanks alle eerdere inspanningen de Badkamerspecialist formeel schriftelijk in gebreke te stellen voor een goede dossieropbouw. Dit wordt meteen gedaan. De jurist ontvangt van Mario alle relevante stukken en eerdere correspondentie om de juridische kans van slagen te beoordelen. Het ziet er positief uit en er wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

Omdat het erg stil blijft aan de kant van de Badkamerspecialist en beloftes niet worden nagekomen, kan de jurist de koopovereenkomst gaan ontbinden. De tegenpartij wordt ingelicht over de ontbinding maar zegt al snel alsnog te willen leveren. De jurist informeert Mario maar hij geeft gelijk aan geen vertrouwen meer te hebben in de Badkamerspecialist en wil van de koop af. De jurist neemt contact op met de Badkamerspecialist en laat weten dat de verzekerde bij zijn standpunt blijft en het aankoopbedrag terug wil. Zij geven gelijk aan het aankoopbedrag niet te gaan terugbetalen. Hierop stuurt de jurist een dagvaarding naar de tegenpartij. De Badkamerspecialist schrikt van de vervolgstappen en besluit alsnog Mario het bedrag terug te betalen.

Heb jij vragen over onze CNV Gezinsrechtshulpverzekering?

Neem contact op met Anker/SRK: 088 01 88 550 

Downloads