Rechtshulp bij een burengeschil

Niets is zo vervelend als een burengeschil. Helaas kan het voorkomen dat er toch een conflict ontstaat met je buren. Zo ook bij Kees en Yvonne. Lees hun verhaal.

Mijn tuin of jouw tuin?

Onlangs kregen Kees en Yvonne samen met hun buren een mooie kans om de tuinen te vergroten door een stukje grond erbij te kopen. Nadat beide partijen de grond hadden gekocht zijn ze aan de slag gegaan om hun tuin opnieuw in te richten. Tot zover is er nog niets aan de hand. Alleen toen Kees en Yvonne aan de nieuwe tuininrichting begonnen, kwamen zij er tot hun schrik achter dat een groot stuk van hun grond bij de tuin van de buren was getrokken. Het stel gaat gelijk in gesprek met de buren. Zij stellen echter dat zij keurig op hun eigen grond zijn gebleven toen de tuin opnieuw werd aangelegd. Allebei zijn ze overtuigd van hun gelijk en ze komen er samen niet uit. De onderlinge relatie wordt slechter en er is geen oplossing in zicht.

Kees is gelukkig lid van CNV Vakmensen en heeft een CNV Gezinsrechtshulpverzekering. Voor rechtshulp bij privékwesties werken wij samen met ARAG. Kees neemt contact met hen op. Zelf verder praten met de buren heeft geen zin meer. De jurist schrijft namens Kees en Yvonne een brief naar de buren waarin het probleem nog eens duidelijk wordt gemaakt. De buren schakelen na ontvangst van de brief van ARAG ook rechtshulp in. Er volgt een overleg tussen de juridisch adviseurs van beide partijen.

Om duidelijkheid te krijgen wordt overeengekomen dat het Kadaster wordt ingeschakeld om de tuingrens in te meten. De partij die ongelijk krijgt moet de kosten van het Kadaster betalen. Bovendien wordt overeengekomen dat de grens die het Kadaster aanwijst, door beide partijen zonder discussie gerespecteerd wordt. Na opmeting van het Kadaster krijgen Kees en Yvonne gelijk. De grond waar zij recht op hebben is inmiddels weer in hun bezit en ze kunnen eindelijk genieten van de grote tuin. En wat natuurlijk heel fijn is, er is ook geen discussie meer met de buren. Omdat de grens objectief door het Kadaster is ingemeten kunnen ze het accepteren en gaan de buren weer vriendelijk met elkaar om.

Heb jij vragen over onze CNV Gezinsrechtshulpverzekering?

Neem contact op met Anker/SRK: 088 01 88 550 

Downloads