Rechtshulp bij letselschade na bedrijfsongeval

Voor leden van CNV Vakmensen

Heb je een ongeluk gehad tijdens werktijd? Dan kan er sprake zijn van letselschade. Zaken rondom letselschade zijn vaak ingewikkeld en kunnen lang duren. CNV Vakmensen biedt daarom gratis juridische hulp bij letselschade voor leden. Wij werken hiervoor samen met de specialisten van Ratio Letselschade.

Letselschade op de werkvloer

Letselschade kan je oplopen door een ongeluk op de werkvloer. Het kan gaan om lichamelijk letsel of psychisch letsel waardoor je je werk (tijdelijk) niet meer kunt doen. Je kunt degene die verantwoordelijk is aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt opgelopen. Dit is natuurlijk niet leuk, maar soms wel noodzakelijk. CNV Vakmensen helpt je met de specialisten van Ratio Letselschade.

Wat te doen na een bedrijfsongeval

Neem contact op met de huisarts

Het is belangrijk om na het ongeluk meteen contact op te nemen met de huisarts. Je behandeling kan dan zo mogelijk beginnen.

Neem contact op met Ratio Letselschade

Als lid van CNV Vakmensen kun je contact opnemen met Ratio Letselschade. Samen met jou inventariseert Ratio Letselschade de schade en wordt gekeken hoe de schade kan worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval.

Vul je gegevens in
Error
None
Error
None
Error
None
Error
None
Geef een korte omschrijving
Error
None

Voorbeelden van schadeposten*

Arbeidsvermogensschade

Stel dat je door een ongeluk niet kunt werken. Dit heeft gevolgen voor je inkomen, omdat je bijvoorbeeld minder salaris krijgt of omdat er sprake is van winstderving (als je ondernemer bent).

Medische kosten

Het kan gaan om de kosten die te maken hebben met een ziekenhuisopname. Voorbeelden zijn het eigen risico van de zorgverzekering, ambulance vervoer, reiskosten voor bezoek van familieleden, oppas voor de kinderen, kosten van verzorging (ook door familieleden).

Onderhoud en klussen aan woning en tuin

De hulp die je hierbij nodig hebt moet worden vergoed.

Kosten van medische behandeling

Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie.

Reiskosten

Voor bezoeken aan bijvoorbeeld het ziekenhuis, bedrijfsarts of huisarts.

Verzorging

Moest je na een ongeluk in een verpleeghuis verblijven of ben je juist thuis door naasten verzorgd? Ook voor deze hulp kan een schadevergoeding worden gerekend.

Huishoudelijke hulp

Ook thuiszorg of mantelzorg na een ongeluk komen voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld

Soms heb je na een ongeluk ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor het leed dat je hebt doorgemaakt door het ongeluk.

*Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele mogelijke schadeposten. Welke schade je kunt vorderen, verschilt per slachtoffer.