Werkethiek

Bijna iedereen die werkt krijgt met ethische dilemma’s te maken. Niet alleen een secretaresse, directeur of tuinman, maar ook een stagiaire. De vraag is hoe je omgaat met grote ethische dilemma’s, zoals wanneer je ontslagen wordt of wanneer gepest wordt op de werkvloer. Deze interactieve workshop bereidt studenten voor op ethische dilemma’s en keuzes die zij moeten maken wanneer ze aan het werk gaan.

Inhoud

Aan de hand van theorie, casussen en oefeningen duiken we dieper in de normen, waarden en deugden van de studenten. Aan welke benaderingswijze geeft de student zijn voorkeur? Met welke ethische dilemma’s zal de student te maken krijgen in zijn of haar werkveld? En, hoe handel je als iemand het ethische dilemma anders ziet? Hieronder zijn enkele oefeningen beschreven die in de workshop naar voren komen.

Oefening: je deugt niet

De studenten schrijven drie waarden van zichzelf op. Vervolgens koppelen zij hier normen en deugden aan. Klassikaal wordt besproken wat de studenten hebben opgeschreven en wat de overeenkomsten of juist conflicten zijn tussen de waarden, normen en deugden. 

Oefening: ontslag

De studenten krijgen inzicht in hoe om te gaan met ethische dilemma’s en welke normen en waarden hierbij een rol spelen. Tijdens deze oefening wordt een casus voorgelezen. De ethische dilemma’s in deze casus zijn gebaseerd op de realiteit. De casus beschrijft tien personen. De studenten kiezen eerst zelf welke drie personen in dienst mogen blijven en welke ontslagen moeten worden. Vervolgens moeten de studenten in groepjes het unaniem eens worden over wie in dienst mogen blijven.    

Benaderingswijze

De studenten krijgen theorie over de verschillende benaderingswijzen van ethiek. Het mooie aan deze workshop is dat er geen goed of fout is. Het maakt niet uit welke ethische benaderingswijze de studenten prefereren. De benaderingswijzen zelf maken juist wel onderscheid tussen goed en fout. De studenten worden zich bewust van het feit dat vraagstukken op verschillende manieren opgelost kunnen worden. Tijdens dit onderdeel krijgen de studenten aan de hand van een oefening inzicht in hoe zij de verschillende benaderingswijzen kunnen herkennen en toepassen.

Interesse in deze gratis workshop?

Vraag dan een gastles aan.

Aanvragen