Weerbaar met elkaar

Op je werk en tijdens stage krijg je te maken met werkrelaties en interacties. Het is belangrijk om goed naar anderen te luisteren en hen de ruimte te geven, maar andersom is het ook belangrijk dat je voor jezelf durft op te komen en je plek in durft te nemen. Met deze interactieve workshop leren studenten voor zichzelf op te komen door het ‘goede inhoudelijke’ gesprek. Hoe ga je het gesprek aan over stagevergoedingen? Hoe geef je op je stage/werk aan dat je iets vervelend vindt? Hoe waarborg je je leerdoelen van je voortgang voor je studie?

Inhoud

Aan de hand van stellingen, theorieën en opdrachten krijgen de studenten meer inzicht in wat het betekent om zich assertief op te stellen. Ook krijgen zij inzicht in hun eigen handelen op het gebied van assertiviteit. Daarnaast worden de studenten tijdens de workshop handvaten aangereikt, zodat ze leren hoe zij zich op een respectvolle manier assertief kunnen opstellen.

Onderwerpen

Hieronder zijn enkele onderdelen beschreven die in de workshop naar voren komen.

Stellingen

De studenten gaan met elkaar in gesprek over problemen die zich voor kunnen doen tijdens stage of werk. Er worden stellingen voorgelezen en de studenten kiezen of zij het er mee eens of oneens zijn. Onder leiding van de gastdocent(en) volgt een gesprek over de onderwerpen. Het doel is om helder te krijgen hoe de studenten over de thema’s rondom de stellingen denken.

Assertiviteit

Aan de hand van theorie wordt dieper ingegaan op de onderwerpen assertiviteit, sub assertiviteit en agressiviteit. Dit wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden die met de studenten besproken worden. Zo krijgen de studenten meer kennis over en inzicht in hoe ze zich assertief kunnen opstellen op hun stage of werk en het belang daarvan. Door een bijpassende oefening kunnen de studenten tijdens de workshop oefenen met zich assertief opstellen.

Nee-zeggen

Door de studenten concrete handvatten te bieden hoe ze nee kunnen zeggen en een verzoek kunnen weigeren dat ze niet prettig vinden, worden de studenten de mogelijkheid gegeven grenzen te stellen en weerbaarder te worden. Door de grammofoonplaat-techniek, theorie en beeldmateriaal leren de studenten zich op een respectvolle manier weerbaar op te stellen.

Rollenspel

Door het spelen van een rollenspel krijgen de studenten handvatten om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die hun stage- of werkomstandigheden kunnen verbeteren. Zo kunnen zij op constructieve wijze een gesprek openen over lastig bespreekbare thema’s op stage of werk. 

Interesse in deze gratis workshop?

Vraag dan een gastles aan.

Aanvragen