Je toekomst de baas

In deze interactieve workshop werpen we een blik in de toekomst van de studenten. Waar lopen ze tegenaan als ze gaan werken, stagelopen of een bijbaan hebben? Hoe ziet een kloppend arbeidscontract eruit en waar moet je op letten als je gaat tekenen? Na deze workshop weten studenten welke rechten en plichten zij hebben en zijn ze hun toekomst de baas.

Inhoud

Aan de hand van theorie, beeldmateriaal en een quiz krijgen de studenten een beter beeld van hun rechten. Het doel is dat studenten aan het einde van de workshop kennis en inzicht hebben over verschillende onderwerpen wat betreft werk- en inkomen. Dit wordt gemeten door aan het begin van de workshop een nulmeting uit te voeren en af te sluiten met een eindmeting.


Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Cao

Denk aan: Wat is de cao? Wat kun je vinden in de cao?

Arbeidsovereenkomst

Denk aan: Welke type arbeidsovereenkomsten zijn er? Welke onderwerpen komen naar voren in een arbeidsovereenkomst? Waar moet je op letten bij een arbeidsovereenkomst?

Loonstrook

Denk aan: Uit welke onderdelen bestaat een loonstrook? Waar moet je op letten bij een loonstrook? 

Belastingaangifte

Denk aan: Hoe zit het met uitstel van aangifte? Wanneer moet je belasting (terug) betalen? Welke aftrekposten zijn er? Wat houdt loonheffingskorting in? 

Bijbaan en stage

Denk aan: Wat houdt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in? Hoe zit het met stagevergoedingen?

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

De studenten krijgen een voorbeeld te zien van een arbeidsovereenkomst. Om te controleren of het contract klopt, zoeken de studenten de juiste CAO op en benoemen ze welke fouten hierin zijn opgesteld. Samen met de gastdocent wordt besproken wat de studenten opvalt aan de arbeidsovereenkomst, wat erin moet staan en wat er wel of niet goed aan de overeenkomst is.

Deze workshop dient als basiskennis voor alle stagiaires, studenten met een bijbaan en toekomstig werkenden. Daarom is de workshop geschikt voor elk leerjaar en alle type opleidingen.

Interesse in deze gratis workshop?

Vraag dan een gastles aan.

Aanvragen