Durf je wel!

Een geintje op z’n tijd is best leuk. Maar wanneer wordt het treiteren? Pesten op het werk of op school, het komt helaas vaak voor. Met grote gevolgen voor degene die gepest wordt. Die voelt zich ongelukkig of onveilig en soms leidt dit zelfs tot psychische of lichamelijke klachten. Hoe voorkom je dat een geintje uit de hand loopt? Wij geven tips.

Stellingen

De leerlingen gaan met elkaar in discussie over het thema pesten. Er worden stellingen voorgelezen en de leerlingen moeten kiezen of ze het eens zijn met de stelling of niet. Onder leiding van de gastdocent volgt een discussie. Doel is om helder te krijgen hoe de leerlingen over pesten denken.

Pesten ontrafeld

Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Waar ligt de grens? De leerlingen gaan hierover met elkaar in gesprek. Extra aandacht wordt besteed aan cyberpesten en seksuele intimidatie. Tot slot gaan we in op de verschillende rollen die onderscheiden worden bij pesten. Pesten is een groepsproces. We brengen in kaart hoe deze processen werken.

Treitertest

Met foto’s dagen we leerlingen uit om hun eerste indruk te geven van de afgebeelde personen. De leerlingen ontdekken hoe snel ze iemand beoordelen of veroordelen. 

Voorafgaand aan de workshop kunnen docent en gastdocent overleggen over werkvormen die aansluiten bij opleiding, niveau, doelgroep of wensen van de school.

Interesse in deze gratis workshop?

Vraag dan een gastles aan.

Aanvragen