Al het nieuws

Zuivel -CNV leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de CNV-leden, die werkzaam zijn in de Zuivel, kunnen stemmen over een nieuwe cao. Uit deze stemming blijkt dat een meerderheid van de leden voor het bereikte cao akkoord is.
Hiermee komt een einde aan een bijzonder cao-traject. Door de gevolgen van het Covid-19 virus waren we als partijen niet in de gelegenheid om fysiek samen te komen. Hierdoor moesten we digitaal onderhandelen.

Partijen zijn een nieuwe cao overeengekomen met een korte looptijd en een beperkt aantal inhoudelijk punten.
  • Looptijd 9 maanden (1 april 2020 tot en met 31 december 2020)
  • Structurele loonsverhoging van 1% per 1 april 2020
  • Eenmalige uitkering van 500,- bruto (parttimers naar rato)
  • Werknemers krijgen de mogelijkheid om het voorwaardelijk recht, dat vrij komt op 1 januari 2021, als bruto loon uit te laten betalen.
  • De pensioen cao wordt ongewijzigd verlengd voor de duur van een jaar
De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2020. Dit zal gebeuren nadat de cao door partijen getekend is.

In het najaar gaan wij in overleg met de werkgevers over een nieuwe cao. Hierbij hebben wij de steun van onze leden hard nodig. Samen maken we het CNV.
Als je hier een bijdrage aan wilt leveren, neem dan contact met mij op. Stuur een bericht naar onderstaand e-mailadres of bel mij.

Voor nu wens ik je een mooie zomer en een goede gezondheid.

Namens de leden van de cao-commissie,
Henk Jongsma,
Bestuurder CNV Vakmensen
E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M: 06-22383073

Downloads