Al het nieuws

Zit er beweging in conflict

De estafettestakingen gaan nog steeds door en zijn een succes. Uit de signalen die we krijgen is af te leiden dat een en ander binnen het bedrijf impact heeft. Een woord van dank voor uw inzet is zeker op z`n plaats.
We herhalen dat actievoeren geen doel op zich is maar een uiterste middel om Tata Steel in beweging te laten komen om aan onze eisen tegemoet te komen.

Vraag
Steeds vaker wordt ons de vraag gesteld: Is er contact en wordt er gesproken?
Het antwoord hierop is tot vandaag 23 juni steeds Nee geweest. Alleen af en toe wat telefonisch contact.

Vandaag is er een uitnodiging gekomen van Tata Steel om op korte termijn een verkennend gesprek te houden. Daarin moet duidelijk worden in hoeverre Tata steel bereid is om tegemoet te komen aan ons eisenpakket.

Voor alle helderheid nog kort de hoofdpunten van onze eisen:
 • Geen gedwongen ontslagen bij TSN.
 • Plannen van het Transformatieprogramma, waarin banen geschrapt worden, binnen TSN moeten van tafel.
 • Geen verkoop van onderdelen van TSN.
 • Geen uitbesteding van werk (BPO).
 • Handhaving van de huidige bedrijfscultuur van TSN. Geen integratie van TSN en TSUK.
 • Behoud van geïntegreerd staalbedrijf in IJmuiden als zelfstandig opererende unit, inclusief alle benodigde functies.
 • Strategisch plan voor de toekomst van TSN, waarin duidelijk gemaakt wordt wat geïnvesteerd wordt in werknemers en installaties. Behoud van kennis en kunde, ontwikkeling van mensen maar ook de milieu en CO2-problematiek dienen daarin een plek te krijgen.
 • Het WGP verlengen tot oktober 2026 (5 jaar), daarnaast als aanvullend oplossend instrument het GP verlengen tot
  31 december 2026 (4 jaar).
 • Naast het WGP geen sociaal plan.
Opschorten
Wij willen meegaan in een verkennend gesprek op zeer korte termijn en gedurende die periode de stakingsacties tijdelijk opschorten. Dit nadrukkelijk onder handhaving van ons ultimatum van 8 juni jongstleden, welke wij aan de directie van Tata Steel Nederland hebben gestuurd.

Als we op vrijdag 26 juni 2020 om 13.00 uur geen zicht hebben op een mogelijk akkoord dan zullen de acties hervat worden. De voorbereidingen gaan dus gewoon door omdat wij met alle scenario's rekening dienen te houden.

Komende dagen lijken spannend te worden omdat het gaat over de toekomst van IJmuiden en de werkgelegenheid van ons allemaal. Wij willen met elkaar een duurzame toekomst. Zodra er meer nieuws is volgt onmiddellijk een nieuwsbrief.

Peter Böeseken
Bestuurder CNVVakmensen
Mobiel 0651602043
Mail : P.Boeseken@cnvvakmensen.nl