Woord van Orde CNV Havens 18 maart actiedag!

Komende maandag, 18 maart, vinden er op verschillende locaties in het land acties en manifestaties plaats m.b.t. AOW en pensioen. Zo ook in Rotterdam (Ahoy). Hier heb je al eerder bericht over ontvangen! Hierbij de laatste informatie.

Maandag 18 maart: Ahoy Rotterdam
Inschrijven actievoerders/stakers: vanaf 10.00 uur (zaal open van 09.30 uur).
Einde manifestatie: 13.30 uur.

Vakbonden willen van de pensioenmanifestatie te Ahoy een groot succes maken. Door massale aanwezigheid door Rotterdamse werknemers gaan we een krachtig signaal zenden naar politieke partijen en de landelijke pensioenonderhandelaars.  Een grootse opkomst is daarbij van groot belang. Niet alleen in het belang van werkenden maar ook in het belang van jullie werkgever Koole. Immers als we de regering haar gang laten gaan werken de collega’s met een rollator op de terminals. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Wij hebben de directie van Koole een aanzeggingsbrief gestuurd. Wij hebben gevraagd om medewerking omdat we eenzelfde probleem hebben en wij samen zouden willen werken voor jou als medewerkers tegen de overheid. Helaas is hier niet op ingegaan.

Nu is er geen andere keuze!
Nu Koole niet thuis geeft roepen wij onze leden bij Koole op om zoveel mogelijk mee te doen aan de manifestaties en te komen! Mocht je vrij zijn dan kun je deelnemen door gewoon te komen, Ben je ingepland dan kun je er voor kiezen om verlof op te nemen of gewoon door aan te geven dat je staakt om de slechte plannen van de regering een halt toe te roepen. Wanneer je staakt dan staat de actiekas van het CNV voor je open. Hoe je het doet is aan jou! Niet meedoen en niet komen is volgens ons geen optie! Niet meedoen is het moeilijker maken van de gesprekken over ouderenbeleid/duurzame inzetbaarheid! Want dan gaat de rekening ongetwijfeld deels naar jou! Zonder deining geen beweging!

Wij roepen op te staken de nachtdienst 17 op 18 maart, de ochtend, dag en avonddienst op 18 maart. Wat te doen als je staakt?

Je meldt dit per email voorafgaande aan jouw dienst aan jouw leidinggevende zodat zij op jouw afwezigheid kunnen anticiperen in het kader van de veiligheid op de werkvloer.

Ultimatum
Op 20 december 2018 stelde CNV een ultimatum aan de politiek maar de regering is horende doof. De Nederlandse bevolking wordt statistisch dan wel steeds ouder maar dat wil niet zeggen dat ze gezond langer aan het werk kunnen blijven. Mensen moeten op een vitale leeftijd kunnen stoppen met hun werkzame leven en van AOW/pensioen kunnen genieten. Dit is haalbaar bij werknemersvriendelijke politieke keuzes.

Onze eisen:

  1. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  2. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeversboetes op eerder stoppen met werken (RVU heffing) moeten van tafel. Er moet ook ruimte zijn voor maatwerk afspraken voor zware beroepen.
  3. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.

Werknemers sla de handen in één!
Als de regering niet buigt dan kan er maar één oplossing zijn en dat is dat wij massaal in opstand komen, en als je werkgever niet meedoet dan moeten we het zelf doen!

Vragen?
Mail je vakbondsbestuurders: Albert van Damme, Tjeerd Orie, a.vandamme@cnvvakmensen.nl, t.orie@cnvvakmensen.nl.

Beste Haven leden, we willen graag mooie en goede manifestaties dus geen alcohol en/of vuurwerk a.j.b.

Voor stakers is de stakingskas uiteraard open en geven wij een stakingsuitkering. Je moet hiervoor wel in Ahoy zijn! Hier schrijven wij jullie in als actievoerder/staker.

Tot 18 maart! Albert van Damme bestuurder CNV Vakmensen M: 06 51 60 19 83 E:  a.vandamme@cnvvakmensen.nl