Woelige tijden bij P&O Ferries

Van de week kwam in de media dat jullie eigenaar ruim 300 miljoen euro aan dividend uitkeert, voor miljoenen euro's aan overheidssteun heeft gevraagd in het Verenigd Koninkrijk maar in één van haar bedrijven (P&O Ferries) gelijktijdig aanstuurt op een personeelsreductie van 1100 (!) arbeidsplaatsen.

Dividend uitkeren, overheidssteun aanvragen maar gelijktijdig 1100 man naar huis sturen valt voor CNV Vakmensen niet te rijmen. Inmiddels heb ik van jullie werkgever begrepen dat het effect van de aankondiging van personeelsreductie vooralsnog niet in Nederland zal plaatsvinden. Daarnaast hebben we gelukkig in Nederland en binnen jullie organisatie het instituut ondernemingsraden waaraan dit soort voorgenomen besluiten ter advisering moeten worden voorgelegd. Mocht dit ter sprake komen dan zullen wij aandringen dat wij goede afspraken kunnen maken om de sociale gevolgen op te vangen.

Vervangende werkzaamheden
Een aantal collega’s (TCI) heeft op vrijwillige basis aangegeven zich te willen inzetten op vervangende werkzaamheden. Dit valt te prijzen. Door je als werknemer en werkgever in dit soort tijden flexibel op te stellen kunnen we de gevolgen van deze pandemie hopelijk het hoofd bieden.

cao van kracht
Ook in dit soort uitzonderlijke situaties zijn de bepalingen uit de cao van toepassing. Dit in bijvoorbeeld het geval als roosters aangepast moeten worden. Ik heb dit ook aan jullie werkgever laten weten. Mocht de wens vanuit de werkgever bestaan om bepaalde bepalingen in deze tijd aan te passen dan zal zij dit aan ons laten weten is aangegeven. Wij kunnen dan samen met jullie bezien of en op welke wijze we daar gehoor aan kunnen geven.

Voor nu blijf gezond en sterkte in deze uitdagende tijd.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +31620489475